Opheldering over de Bijbel

1. De Bijbel gaat niet over ons
2. Begrijpend lezen, vier aandachtspunten
3. Gedachten over hoe wij de Bijbel lezen
4. Consistent Bijbellezen - het totaalplaatje
5. Tijdsindicaties en context
6. Doelgroep - de 'wij' van toen zijn niet de 'wij' van nu
7. Bewoordingen - tijd en eeuwigheid
8. Opname en opstanding, kijkend naar de bronteksten
9. De openbaring van Jezus de Ingewijde
10. Wanneer is Openbaring geschreven?
11. Het einde van de wereld
12. Het einde van de tijd
13. De wederkomst
14. Het oordeel
15. Het verbond dat voorbij ging
16. Een nieuw verbond
17. Het ware Israël
18. Een nieuwe tempel
19. Daniël en de berg
20. Daniël en de opstanding van de doden
21. Daniël en de zeventig zevens
22. Daniël en het einde
23. Satan en engelen
24. Gelijkenissen en het Koninkrijk
25. De aansprakelijkheid van de leiders
26. Onverschilligheid
27. De terugkeer van de Koning
28. De maat is een keer vol
29. Hemel en aarde
30. Alles wordt nieuw (het vrederijk)
31. Offers en rituelen
32. De bruid en de hoer
33. Duizend
34. Voltooid tegenwoordige tijd?
35. De feesten van Israël