Schepper en Zoon
Archief juni 2009
Filosofie Schepper en Zoon? Feiten Helder Denken Verwijzingen
Het idee voor deze site komt uit het briljante brein van David Coppedge. Een aantal van deze artikelen zijn dan ook (met toestemming) gebaseerd op de newsfeeds van zijn Creation Evolution Headlines. Nadruk toegevoegd in alle aanhalingen, tenzij anders aangegeven.

1. Evolutie sneller in warm klimaat
2. Evolutie van dino naar vogel bewezen...?
3. Evolutie van dino naar vogel betwijfeld
4. Water naar de aarde dragen
[Meer artikelen...]

Evolutie sneller in warm klimaat
Geplaatst: 25 juni 2009

 
Een bericht van BBC News, mooi in het kort weergegeven op Nu.nl, brengt ons het inzicht dat 'evolutie' sneller gaat op plaatsen waar het klimaat warmer is. Een mooie gelegenheid om nog even goed op een rijtje te zetten wat er nu eigenlijk met 'evolutie' bedoeld wordt. Laat je niet voor de gek houden, want de manier waarop dit onderzoeksfeit onder woorden wordt gebracht is sterk doortrokken van het geloof in een bepaalde loop van de geschiedenis. Niemand is er bij geweest toen eencellige wezens meercellige dieren werden. Niemand heeft de vissen zien evolueren tot amfibieŽn. Er stond niemand te kijken toen de eerste vogels het luchtruim kozen. En zelfs met al onze kennis van cellen, DNA en 'mutaties', waar in dit bericht over gesproken wordt, kunnen we nog niet waarnemen dat er dingen ontstaan die er voorheen niet waren. Volgens de BBC zijn mutaties "de eerste stap in evolutie". En het is waar dat we dingen zien veranderen: dieren bouwen weerstand op tegen bepaalde stoffen, oren worden groter, poten worden sterker, zicht in het donker verbetert. Is dat dan niet de eerste stap in evolutie? Helaas voor de evolutiegelovige, nee. Er ontstaat namelijk niets nieuws. De oren waren er al, poten hadden ze al, kijken konden ze al. We lezen dat er in warmere werelddelen in versneld tempo 'evolutie' plaatsvindt, met de implicatie dat dit de grotere vormenrijkdom in die gebieden kan verklaren. Tot nu toe heeft men echter nog niet waargenomen dat ťťn soort in een andere kan overgaan. Bijvoorbeeld van een beest zůnder ogen naar een beest mťt ogen; van iets zůnder vleugels naar iets mťt vleugels en ga zo maar door. Waar het om gaat is hoe je 'evolutie' definieert. Kleine veranderingen in een organisme worden omschreven als 'moleculaire evolutie' en 'micro-evolutie'. Je kunt dat vergelijken met het oppompen van je banden en het bijstellen van een aantal dingen in je motor, zodat de auto beter rijdt. Maar daarmee verandert een Smart nog niet in een bolide. Bij de evolutietheorie wordt zelfs verondersteld dat een dergelijke grootschalige verandering plaats kan vinden zonder toedoen van een monteur of een team van ontwerpers en bouwers, die je toch echt wel nodig hebt voor het maken of pimpen van een auto. De verandering van de omgeving is volgens de evolutietheorie al voldoende om nieuwe dingen te laten ontstaan. Maar is dat niet veel meer een teken dat iets goed ontworpen is? Als een auto vanzelf de airco aandoet wanneer het warmer wordt, of de ruitenwissers wanneer het gaat regenen, dan is dat door de ontwerpers van de auto bedacht en gemaakt. Dat gaat niet vanzelf, ook niet bij levende wezens. Niemand zal beweren dat navigatiesystemen zomaar verschenen in auto's, maar er zijn wel mensen die denken dat het navigatiesysteem van trekvogels en vlinders vanzelf ontstaan is. Darwin dacht dat dit kon gebeuren door middel van mutaties en natuurlijke selectie. Zoals we in berichten als van de BBC zien (waar ook andere nieuwsmedia nog wel eens een handje van hebben, inclusief 'onze' Nu.nl), is de veronderstelling dat dit door Darwin bedachte mechanisme inderdaad in staat is om de oorsprong van soorten te verklaren. Het wordt dan ook meestal zonder enige vorm van twijfel en vaak tussen de regels door aangenomen. Maar mutaties zijn eigenlijk vrijwel altijd schadelijk (denk aan kanker, verminderde functionaliteit en misvormingen) en wanneer ze wel voordeel opleveren, gaat het niet om het ontstaan van nieuwe, bruikbare informatie, maar om veranderingen in bestaande structuren, die voordeel opleveren. Lichaamsdelen en organen kunnen groter worden, kleiner worden, van vorm veranderen of verdwijnen. Maar ze kunnen alleen maar (soms schijnbaar uit het niets) tevoorschijn komen als de informatie ervoor al in de genen aanwezig was, zoals blinde grotvissen die weer gaan zien. Het principe van natuurlijke selectie verklaart dat de veranderingen die voordeel opleveren blijven bestaan. Mutaties en natuurlijke selectie hebben echter nooit iets nieuws gemaakt. Als je daar een voorbeeld van kunt vinden mag je me mailen. Ik heb het nog nergens gezien.

Dit soort onderzoeken zijn erg interessant en wellicht ook nog nuttig, maar de conclusies die getrokken worden gaan vrijwel altijd in de richting van absurde evolutionistische claims. In plaats van God de eer te geven voor het geweldige vermogen van levende wezens om zichzelf aan te passen aan hun omgeving, gaan mensen liever dwaze theorieŽn verzinnen om Hem uit dat proces te bannen. Waarom? Is het omdat ze Hem niet kunnen zien, of omdat ze Hem niet willen zien? Als je in evolutie gelooft: wat is jouw reden? Ik zie in het leven zo duidelijk de hand van God en kan eigenlijk niet begrijpen dat er mensen zijn die Hem vervangen door zo'n vaag filosofisch concept als de evolutietheorie, of nog vreemder: geloven dat God de evolutie in gang gezet of geleid zou hebben. Dat zou in ieder geval niet de God van de Bijbel zijn. De Bijbel geeft ons een beeld van God en van de geschiedenis dat telkens weer bevestigd wordt, door logica, wetenschappelijke ontdekkingen en persoonlijke ervaringen.


[Meer artikelen...]

Evolutie van dino naar vogel bewezen...?
Geplaatst: 19 juni 2009

 
Bij Nu.nl hebben ze het vorige artikel blijkbaar niet gelezen. De aangehaalde wetenschappers achten de evolutie van dino naar vogel nog steeds bewezen (zie ook de artikelen van BBC News, National Geographic en Nature), waarbij ook zij volledig voorbijgaan aan het onderzoek uit het vorige artikel. Volgens het artikel van Nature wordt er algemeen vanuit gegaan dat vogels de levende afstammelingen zijn van dinosauriŽrs. Het is dus duidelijk dat dit hun uitgangspunt is. Het gevonden fossiel zou een belangrijke stap in de overgang moeten aantonen. Paleontologen die dit geloof aanhangen zoeken al lang naar bewijs voor de overgang van hagedissenvingers naar vleugels, wat natuurlijk elke mogelijke 'tussenvorm' interessant maakt. Het fossiel zou 160 miljoen jaar oud zijn, gebaseerd op de rotslagen waarin het gevonden is (want zo dateert men ze in eerste instantie), en "is afkomstig van een dinosaurus met de naam Limusaurus inextricabilis, een soort die behoorde tot de theropoden." Het dier had een soort snavel en "klauwen waarvan de buitenste twee vingerkootjes niet waren volgroeid."
  Nu zouden de meeste mensen daar niets in zien, maar deze onderzoekers zijn er van overtuigd dat de "dinosaurussen hun buitenste vingerkootjes in de loop van de evolutie verloren en vleugels ontwikkelden uit de overige kootjes."
  "Paleontologen beschouwen de vondst als een 'actiefoto' van evolutie," aldus Nu.nl, "...toen we zijn klauwen goed bekeken, beseften we dat deze vondst relevant was voor een belangrijke vraag in de paleontologie." En dan komt het. Onderzoeker Jack Conrad uitte zich als volgt: "Dit is ongelooflijk... Dit is de eerste keer dat we echt iets zien verdwijnen bij een fossiel." Heel opmerkelijk, want het blijkt dus om het verdwijnen van vingerkootjes te gaan en niet om het verschijnen van de vermeende veren en vleugels.

Uiterst suggestief dus. Zo zie je maar weer, dat je zulke onderzoeken eerst goed moet lezen voordat je de voorbarige voorstellingen of klinkende krantenkoppen voor waar aanneemt. In het artikel van Nature wordt ook al getwijfeld aan de juistheid van de conclusies. "Veel van de argumenten hangen af van de vorming van vleugels uit de tweede, derde en vierde vinger en het is mogelijk dat dit niet zo is," zei GŁnter Wagner van Yale. Dus ook evolutionisten onderling zijn het hier niet over eens. Je moet telkens weer op je hoede zijn voor dingen als suggestie en visualisatie. Het onderschrift bij het plaatje van de BBC site, waar het beest nota bene met veren getekend is (zie inzet), is niet zo overtuigend als het plaatje zelf: "De dinosauriŽrs hadden snavels en misschien veren." De wens is, zoals wel vaker in dit vakgebied, de vader van de gedachte.


[Meer artikelen...]

Evolutie van dino naar vogel betwijfeld
Geplaatst: 15 juni 2009

 
De veronderstelde evolutionaire overgang van dinosauriŽr naar vogel, die door vele wetenschappers al zo lang wordt verkondigd, is in het geding. En het zijn geen creationisten die twijfel zaaien, maar evolutionisten! Op Science Daily lezen we over de resultaten van een onderzoek dat in het Journal of Morphology werd gepubliceerd. De conclusies vullen het "evoluerende bewijs" aan dat "uiteindelijk mogelijk vele paleontologen zal dwingen om hun lang gekoesterde geloof te heroverwegen dat moderne vogels de directe afstammelingen zijn van oeroude, vleesetende dinosauriŽrs," aldus de onderzoekers. Ze zijn ervan overtuigd dat de resultaten van hun onderzoek het zeer onwaarschijnlijk maken dat vogels van enige bekende soort dinosauriŽr zouden afstammen. "Het is eigenlijk wel verbazingwekkend dat we een bepaald basisaspect van de vogelbiologie, na eeuwenlang bestuderen van vogels en vliegen, nog steeds niet begrepen," zei John Ruben, professor zoŲlogie (en een van de auteurs van het onderzoeksrapport). Hij vervolgde niet met het meest voor de hand liggende (dat vogels en dinosauriŽrs afzonderlijk geschapen zijn), maar vanwege zijn evolutionistische geloof moest hij het gooien op het verhaal van de 'convergente evolutie'. "Deze ontdekking betekent waarschijnlijk dat vogels op een parallel pad naast dinosauriŽrs zijn geŽvolueerd, beginnend nog zelfs voordat de meeste soorten dinosauriŽrs bestonden."
  De ontdekking heeft te maken met het dijbeen van de vogels. Die wordt nauwelijks gebruikt bij het lopen omdat hij grotendeels gefixeerd is. Vogels gebruiken voornamelijk hun enkels en knieŽn om te lopen. Het is juist deze fixatie en de spieren eromheen die voorkomen dat de speciale luchtzaklong van de vogel inklapt wanneer de vogel inhaleert. Warmbloedige vogels hebben ongeveer twintig keer meer zuurstof nodig dan koudbloedige reptielen en hebben een unieke longstructuur die ze in staat stelt om heel snel zuurstof uit de lucht te halen en heel actief te zijn. De onderzoekers vinden het vreemd dat deze relatie tussen dijbeenfixatie en longfunctie nooit eerder gelegd is. Zonder deze efficiŽnte bouw zouden ze niet kunnen vliegen. Alle andere dieren die op het land kunnen lopen hebben een bewegend dijbeen dat betrokken is bij de voortbeweging. Van mensen, tot olifanten, honden, hagedissen en, jawel, dinosauriŽrs. Volgens de onderzoekers is het daarom vrijwel onmogelijk dat vogels van dino's afstammen. Mede omdat vogels in het fossielenbestand vůůr (lees 'onder') de dino's gevonden worden die hun voorouders hadden moeten zijn. Dat is volgens de onderzoekers ook niet het enige onsamenhangende in vogel-uit-dino theorieŽn. De mogelijke overeenkomst tussen de longsystemen was een van de belangrijkste redenen voor wetenschappers om aan te nemen dat vogels uit dino's gekomen zijn, maar vanwege de bewegende dijen van de dino's is het onmogelijk dat zij vergelijkbare longen hadden.
  De wetenschappers speculeerden nog over een mogelijke gemeenschappelijke voorouder voor dino's en vogels, wat het hele verhaal van vogel- en dinosaurusevolutie net zo vaag maakt als het ontstaan van alle andere basisvormen. Wetenschappers van de Oregon State University hebben al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw vraagtekens gezet bij dino-naar-vogel evolutie, maar oude theorieŽn zijn lastig uit te roeien, aldus Ruben. Er is volgens hem ook een hoop 'museumpolitiek' bij betrokken, veel carriŤres zijn afhankelijk van bepaalde zienswijzen.

En daar heeft meneer Ruben volkomen gelijk in. Eigenlijk staat het hele evolutieverhaal al jaren op losse schroeven. Maar als je kijkt wat er allemaal zou moeten veranderen om het uit de wereld te krijgen. Vrijwel alle natuurdocumentaires, museumdisplays en exposities die het evolutiedogma verkondigen, zouden moeten worden aangepast. Grote stapels (les)boeken, tijdschriften en artikelen zouden moeten worden veranderd of herroepen. Vele evolutiewetenschappers zouden hun gezicht en onderzoeksgelden verliezen en zouden zich moeten gaan specialiseren in andere dingen. Er staat te veel op het spel. Het op sommige plaatsen veranderen van de theorie zou op de lange duur nog wel lukken, maar voordat de totale evolutietheorie uitgeroeid is, moet er nog heel wat gebeuren.
  Nu is dit (even voor de 'nieuwe' lezer) niet het doel van deze site. Ik wil hier slechts laten zien dat wetenschappelijke ontdekkingen altijd neutraal zullen zijn of in het voordeel zullen spreken van de Bijbel en dat dit 'Boek der boeken' nooit herroepen of veranderd hoeft te worden.
  Dit onderzoek heeft het feit boven tafel gebracht dat vogels en dino's inderdaad afzonderlijke soorten zijn en niet van elkaar afstammen. De Bijbel leert ons dat God alle dieren 'naar hun aard' schiep. Wat precies die 'aard' was is een prachtig onderzoeksgebied (Bijbelse taxonomie), maar vogels en dino's zijn in ieder geval niet van dezelfde aard, dat is duidelijk. Een gemeenschappelijke voorouder van beiden is pure speculatie, zoals elke vermeende gemeenschappelijke voorouder van de basislevensvormen op aarde.


[Meer artikelen...]

Water naar de aarde dragen
Geplaatst: 3 juni 2009

 
Britse onderzoekers hebben de mogelijkheid geopperd dat het water op aarde afkomstig is uit de ruimte. Meegelift op meteorieten, wel te verstaan. We lezen dit in een artikel op Nu.nl. De onderzoekers kwamen er achter dat een meteoriet bij een inslag op aarde ongeveer 12 procent van zijn massa verliest in de vorm van waterdamp. Dit gegeven koppelden ze aan het idee dat de aarde 4 tot 3.8 miljard jaar geleden heeft blootgestaan aan het 'Late Heavy Bombardement' (waarvoor op aarde nog geen hard bewijs gevonden is, zoals we op WikiPedia lezen). Men stelt zich voor dat er in die (vooralsnog fictieve) periode het benodigde water voor het 'ontstaan van leven' uit de hemel is komen vallen. Dat bombardement zou 20 miljoen jaar geduurd moeten hebben, om het mogelijk te maken dat enkele miljoenen ruimtestenen 10 miljard ton water naar de aarde konden dragen. Dit moet vervolgens het 'gunstige klimaat' hebben gecreŽerd voor levende organismen. ďWetenschappers vragen zich al heel lang af waarom de aarde zo rijk is aan water in vergelijking met andere planeten in ons zonnestelsel,Ē zei hoofdonderzoeker Mark Shepton. Hij ziet het bombardement als een "mogelijke verklaring" en het "kan wel eens het moment zijn geweest waarop de ingrediŽnten voor leven werden toegevoegd aan de atmosfeer van de aarde.Ē

Ach, je went aan dit soort berichten met "mogelijke verklaringen" voor het ontstaan van leven. Maar tot nu toe blijft het nog altijd de vraag of er eigenlijk ooit wel een 'ideale situatie' geweest is waarin leven kon 'ontstaan'. Dit is een zeer speculatief verhaal, dat probeert een verklaring te bieden voor de aanwezigheid van water op aarde. De stap naar de ontwikkeling van leven is zo immens, astronomisch, gigantisch, kolossaal vergezocht, dat je er eigenlijk alleen maar om kunt glimlachen. Is de aanwezigheid van de juiste "ingrediŽnten", zoals water en 'organische moleculen', voldoende om leven te laten ontstaan? We hebben het nog nooit waargenomen in een laboratorium of ergens anders, maar er zijn blijkbaar nog steeds mensen die denken dat het heeft kunnen gebeuren. De realiteit van alledag laat ons zien dat je voor het verwerken van ingrediŽnten iemand nodig hebt die ze met vaardigheid combineert tot een eindproduct. Bloem, eieren, melk en suiker worden niet vanzelf pannenkoeken, daarvoor moet je toch echt een poosje in de keuken staan. Dat is natuurlijk een extreem eenvoudig voorbeeld, maar dat is nu juist het punt. Leven is zo enorm veel meer dan een pannenkoek. Niemand gelooft dat pannenkoeken vanzelf ontstaan, maar toch zijn er mensen die denken dat een levende cel (het toppunt van microtechnologisch vernuft) zomaar heeft kunnen ontstaan in een prehistorisch soepje, waarvan de ingrediŽnten zijn aangedragen door hemelstenen. Klinkt als een soort vaag geloof als je het mij vraagt. Laat de wetenschap zich maar gewoon bezighouden met het onderzoeken van Gods wonderbaarlijke meesterstukken en niet proberen een soort eigen 'natuurreligie' op te bouwen.


[Meer artikelen...]