Schepper en Zoon
Archief januari 2008
Filosofie Schepper en Zoon? Feiten Helder Denken Verwijzingen
De meeste artikelen zijn gebaseerd op de newsfeeds van Creation Evolution Headlines, met toestemming gebruikt. Nadruk toegevoegd in alle aanhalingen, tenzij anders aangegeven.

1. Degenkrabben 100 miljoen jaar ouder dan gedacht
2. Leven is radioactief afval?
3. En God schiep... Supermuis
4. Aanhangers van Darwin blijven propaganda pushen
5. Monarch vlinders vliegen op hun biologische klok
6. Huid van dinosaurusfossiel vertoont veel details
7. Blinde grotvissen kunnen weer zien
8. Twee fossielenexplosies zijn beter dan één
9. 2008 begint met een oorlogsverklaring van Darwinisten
10. Bij de evo-geoloog is 1000 jaar als één dag
[Meer artikelen...]

Degenkrabben 100 miljoen jaar ouder dan gedacht
Geplaatst: 29 januari 2008

In Canada zijn fossielen van een degenkrab ontdekt die de oorsprong van deze beestjes '100 miljoen jaar terugdringt', volgens de evolutionaire tijdrekening. Het vorige record stond op 360 miljoen jaar. De tekst op Wikipedia (29-01-2008) over degenkrabben zal in elk geval even moeten worden aangepast. Deze 'oeroude' degenkrabben leken wel erg veel op hun hedendaagse soortgenoten, aldus een artikel in Live Science.1
Bij het artikel vinden we plaatjes van twee bijna complete exemplaren, die lijken op kleine versies van moderne degenkrabben; ze zijn maar 4 cm lang. Die van nu kunnen wel 60 cm lang worden. Of de gevonden fossielen van jonge degenkrabben zijn is niet duidelijk. Hoe gaan evolutionisten met dit soort verrassingen om? De reactie in het artikel is: ze zijn verrast, maar tonen geen verlies van vertrouwen in hun model of tijdlijn. "We zouden niet noodzakelijkerwijs verwacht hebben dat degenkrabben erg op moderne lijken, maar toch zien ze er precies zo uit," zei David Rudkin van het Royal Ontario Museum. En: "Dit lichaamsontwerp dat ze hebben uitgevonden, hebben ze bijna een half miljard jaar aangehouden. Het is een goed ontwerp," aldus Rudkin. De exemplaren zijn zo goed bewaard gebleven dat de samengestelde ogen en het flexibele chitinelaagje (dat voor stevigheid zorgt in veel insecten, kreeftachtigen en spinnen) nog goed zichtbaar zijn. Volgens het artikel blijft chitine niet lang goed, daarom zijn deze fossielen erg schaars.


1.  In een artikel op National Geographic News van 21 juni 2002 werd al beweerd dat de degenkrab 500 miljoen jaar oud is, maar onderbouwt deze ouderdom niet. Als dat 'waar' is, kunnen we de degenkrab in het Cambrium plaatsen en doet hij mee met de 'Cambrische explosie'.

Beste mensen, wij aanschouwen hier een ideologie die doorgetrokken wordt tot in het absurde. Aanhangers van de evolutietheorie kunnen blijkbaar niet inzien dat het belachelijk is om te blijven geloven dat een organisme nauwelijks veranderd zou zijn gedurende een half miljard jaar! En dit is nog niet eens het meest treffende voorbeeld (zie het artikel "Vroegste ribkwalfossiel ziet er modern uit"). Het hele fossielenverhaal zit vol met dit soort extreme gevallen van 'stasis' (zie dit gedeelte). De enige logische conclusie is dat die miljoenen jaren in de evolutionaire tijdlijn finaal uit een duim gezogen zijn. Deze exemplaren zijn niet miljoenen jaren oud. Als wetenschappers dit echter zouden erkennen, dan zou het zo gekoesterde boekje van Darwin van de afdeling wetenschap naar de stapel met verouderde en achterhaalde ideologieën verdwijnen. Dat zou te erg zijn voor Darwinisten, dus blijven ze het geloof in stand houden. Nou zou het niet zo erg zijn als ze dat voor zichzelf zouden houden en er alleen over praten wanneer ze gezellig bij elkaar op de koffie over die goeie ouwe tijd zitten te keuvelen, maar het is een probleem omdat het van de daken geschreeuwd wordt, het in de scholen aan nietsvermoedende jongelingen wordt geleerd en er miljoenen eenvoudige burgers mee om de tuin worden geleid. Hoe kun je nou geloven dat kwetsbare fossielen als deze na een half miljard jaar vrijwel ongeschonden worden gevonden en nauwelijks van hun hedendaagse familieleden te onderscheiden zijn? Waarom zouden evolutionaire krachten in die tijd niet een of ander nieuw, sterker pantser of betere longen of een paar extra ogen, of weet-ik-veel hebben toegevoegd? Het is vanuit evolutionistisch oogpunt belachelijk om te denken dat ze een half miljoen jaar geleden een goed 'ontwerp verzonnen' en daar tot nu toe niets aan hoefden te veranderen. Evolutie is per definitie een proces dat afhankelijk is van willekeur en niet 'slim' of 'berekenend' is. Terwijl het geloof van de Darwinisten blijkbaar te heilig is om te bekritiseren en zelfs als een "wetenschappelijk" onderwezen wordt, zien we maar al te vaak hoe er over het geloof in de God van de Bijbel smalend en spottend gesproken wordt en alleen goed genoeg is voor een godsdienstles. Hoe hebben ze het ooit voor elkaar gekregen? Christenen, sta op! Laten we de Bijbel weer op de eerste plaats zetten bij de interpretatie van de feiten. Laten we wetenschap en waarheid weer verenigen en ere geven Wie ere toekomt.

Bron: CEH 28 januari 2008
[Meer artikelen...]

Leven is radioactief afval?
Geplaatst: 24 januari 2008

Radioactief zand was onze wieg, volgens Zachary Adam, een astrobioloog aan de universiteit van Washington in Seattle. Een verslaggever van het Britse dagblad The Telegraph vertelt in geuren en kleuren (een foto van een strand, bezaaid met mensen) hoe het leven begonnen zou zijn aan een oerstrand. Of de zon daarbij ook een rol speelde, wordt door hem niet vermeld. Straling lijkt volgens hem een "onwaarschijnlijke kandidaat" voor het begin van leven, omdat het juist chemische verbindingen kapot maakt en grote moleculen splitst. Toch zou het de 'benodigde' energie hebben kunnen leveren voor het "genereren" van de "basis bouwstenen van het leven". De hypothese stelt dat de maan ooit dichter bij de aarde stond, de getijden zouden toen krachtiger geweest zijn, waardoor radioactief materiaal gescheiden werd van andere sedimenten. Als er maar genoeg van dat materiaal is, zou er in het water een reactie kunnen optreden waarbij moleculen ontstaan die onder invloed van straling en onder bepaalde omstandigheden aminozuren, suikers en oplosbare fosfaten kunnen produceren. Deze "belangrijke ingrediënten voor het leven" zouden dan voor het eerste leven moeten hebben gezorgd. Ironisch overigens, dat een meneer met de naam 'Adam' een theorie oppert voor het spontaan ontstaan van leven. Zijn naamgenoot wist wel beter... In het artikel worden ook nog een aantal andere oorspronghypothesen genoemd die sinds 1920 de revue zijn gepasseerd. Hij noemt de welbekende "oersoep" van organische chemicaliën in oppervlaktewater en een waterstofrijke atmosfeer, geopperd door de Engelse geneticus J. B. S. Haldane en de Russische biochemicus Alexander Oparin. Een andere optie zou zijn: het ontstaan van leven in anorganische klei, waarbij de energie niet van chemische reacties kwam, maar van zonlicht of bliksem. Ook oppert hij nog maar eens het idee dat het leven op meteorieten of kometen uit de ruimte is komen aanwaaien (dat kun je natuurlijk niet achterwege laten als je over een astrobioloog schrijft) en sluit de rij met de interventie van een intelligente ontwerper.

Een intelligente ontwerper werd in ieder geval nog als mogelijke optie genoemd, dat zie je bijna nooit in dit soort artikelen. Inhoudelijk lijkt het heel wat; zeker als je al die knap omschreven processen op een rijtje zet die de oorzaak zouden kunnen zijn geweest van de mogelijke samensmelting van spontaan gevormde bouwstenen. Je kunt als 'gewoon mens' bijna niet meer begrijpen waar ze het eigenlijk over hebben, laat staan er iets tegenin brengen. Toch is het niet zo ingewikkeld als het lijkt. Je moet vooral kijken wat er niet gezegd wordt. Deze wetenschapper heeft in een laboratorium een situatie gecreëerd waarin een paar bouwstenen van het leven ontstonden. Kijk eens naar alle factoren die daarbij al aanwezig moeten zijn geweest: de aarde, de maan, grote hoeveelheden water, een strand en radioactieve elementen. De oorsprong daarvan moet ook verklaard worden. Het vanzelf ontstaan van aarde, maan en water is (nog steeds) niet verklaarbaar, laat staan de uiterst precieze manier waarop ze elkaar beïnvloeden. Meneer Adam heeft dan misschien een paar bouwstenen zien ontstaan, maar daarmee is nog niet verklaard hoe je van aminozuur naar Adam komt. En wat moeten die bouwstenen dan doen als ze er eenmaal zijn? Miller en Urey hadden in 1953 al hetzelfde probleem: hoe kom je van een paar losse bouwstenen (die weer uit elkaar vallen als ze niet snel 'iets zinnigs' met elkaar gaan doen) op een zichzelf onderhoudend en vermenigvuldigend systeem als een levende cel? Hoe is het DNA ontstaan, waarin de informatie gecodeerd zit om de moleculaire machines te maken die de informatie in het DNA lezen en decoderen om diezelfde machines te maken? Hoeveel moeilijke woorden zou meneer Adam gebruiken om zich daar uit te kletsen?


[Meer artikelen...]

En God schiep... Supermuis
Geplaatst: 21 januari 2008

"Wetenschappers hebben in Uruguay, Zuid-Amerika, een fossiel van een skelet ontdekt van een knaagdier zo groot als een stier," aldus , The Guardian van 15 januari jl. Tot nu toe is dit het grootste knaagdier dat ooit ontdekt is. Andrés Rinderknecht en Ernesto Blanco, die de fossiele resten ontdekten, hebben hem "Supermuis" gedoopt. De officiële benaming is echter 'Josephoartigasia monesi'. Hij moet ongeveer een ton gewogen hebben en stoot daarmee "Cavi-zilla" van zijn troon, die ongeveer 700 kg gewogen zou hebben. Die supercavia heette overigens officieel Phoberomys pattersoni en was ontdekt in Venezuela. Er zat blijkbaar ook weer een overlijdensakte met een datum bij, want die werd gesteld op 4 miljoen jaar geleden. (Om gevatte reacties te voorkomen: de ouderdomsbepaling wordt gedaan aan de hand van de laag waarin het fossiel gevonden wordt en daarover zijn afspraken gemaakt op grond van evolutionistische vooronderstellingen. De ouderdom van miljoenen jaren is geen vaststaand feit.) De vondst werd bekend gemaakt in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. Ook op Nu.nl, Times Online en bij de BBC werd er melding van gemaakt.

Natuurlijk was er weer het 'nodige' evo-gebabbel omheen. Neem nou zo'n woord als 'prehistorisch', waarmee men zoiets bedoelt als: uit een tijd dat er nog geen mensen waren, of dat ze nog niet konden praten, schrijven of tekenen om hun bevindingen aan het nageslacht door te vertellen. In het wereldbeeld dat afgeleid is van de Bijbel, bestaat zo'n tijd helemaal niet. Er zijn altijd mensen geweest die konden praten en wellicht ook schrijven. In de Bijbel vinden we dan ook af en toe beschrijvingen van gigantische beesten (lees bijvoorbeeld het boek Job eens - hoofdstuk 40 en 41). Noach nam van elk basistype 1 paar beesten mee in de Ark, maar veel van die beesten kunnen nu, zo lang na de zondvloed, blijkbaar niet meer zo groot worden als toen. Ten tijde van de zondvloed had er natuurlijk ook al heel wat soortvorming plaatsgevonden, waardoor de beesten die meegingen in de Ark mogelijk niet meer alle genetische informatie van de oorspronkelijke creatie in zich hadden. Dit soort vondsten zijn telkens weer aanwijzingen dat levende wezens voor de zondvloed groter en sterker waren dan nu. Mensen die andere (materialistische en naturalistische) theorieën aanhangen willen graag zien dat levende wezens gedurende miljoenen jaren steeds groter, beter sterker en complexer werden. Het fossielenbestand stelt ze echter steeds weer teleur; hun goede hoop wordt telkens bruut verpletterd. Cambrische en 'pre-Cambrische' explosies, hoog ontwikkelde soorten in de 'oudste' aardlagen en zogenaamde 'missende schakels' leggen keer op keer een vernietigend getuigenis af, zoals reeds meerdere malen vermeld en aangetoond op deze pagina's. Laten we nu even onze hoofden buigen en deze mensen met ingetogen medeleven gedenken... Oké, genoeg getreurd, sla nu de Bijbel open en lees hoe de geschiedenis zich werkelijk voltrokken heeft.


[Meer artikelen...]

Aanhangers van Darwin blijven propaganda pushen
Geplaatst: 17 januari 2008

De SETI heeft een onderwijsprogramma ontwikkeld met de naam Voyages Through Time. Dit is gedaan in samenwerking met het NASA Ames Research Center, de Academy of Sciences in Californië en de State University van San Fransisco, aldus een artikel met de naam "Astrobiology 101" op Space.com. Het artikel verwijst naar de website van Voyages Through Time waarop we zeven kopjes zien:
1. Het programma: Hierin wordt uiteengezet hoe belangrijk het is dat de studenten goed begrijpen dat evolutie een opeenstapeling van veranderingen is, van Big Bang tot moderne technologie, gedurende miljarden jaren, dat wetenschap een proces is dat ons in staat stelt om de natuurlijke wereld te begrijpen en hoeveel onderwijzers en wetenschappers er wel niet blij zijn met deze benadering.
2. Kosmische evolutie: Het moet in deze module duidelijk worden dat men "denkt" dat "het universum, het geheel van alles wat bestaat", "begonnen is met een explosie van ruimte en tijd en de expansie van een hete, dichte massa van elementaire deeltjes en fotonen, die gedurende miljarden jaren geëvolueerd zijn tot de sterren en sterrenstelsels die we vandaag de dag observeren."
3. Planetaire evolutie: In deze module wordt verteld dat alle planeten ontstonden uit dezelfde "draaiende schijf van stof en gas," waarmee ze impliceren dat de aarde een soort kosmisch ongelukje was waarop per ongeluk de juiste omstandigheden ontstonden die gunstig waren voor het ontstaan van leven.
4. Oorsprong van het leven: Deze module erkent dat de wetenschap te kort schiet om alles te begrijpen, maar belooft wel licht aan het einde van de tunnel. Ze beweren dat er bewijzen zijn in aardlagen en fossielen, waaruit ze kunnen afleiden dat "het leven op aarde ongeveer 3,8 miljard jaar geleden begon. Echter, hoe het leven eerst ontstond, of zelfs hoe de biochemische voorlopers van het leven ontwikkelden, en onder welke omstandigheden deze gebeurtenissen plaatsvonden, wordt nog niet begrepen. De oorsprong van het leven is een gebied dat actief onderzocht wordt, waarover onder wetenschappers van verschillende disciplines nog tamelijk veel gedebatteerd wordt."
5. De evolutie van het leven: Dit is een typische Darwinistische module, compleet met berkenspanner (het klassieke voorbeeld van de peper-en-zoutvlinder), de effecten van mutaties en natuurlijke selectie, de diversiteit van het leven, uniformitaristische dateringsmethoden en hoe men denkt dat alles wat leeft een gemeenschappelijke voorouder heeft (de Stamboom van het Leven).
6. De evolutie van de mens: In deze module wordt de studenten geleerd dat de mens ook het product is van dit willekeurige proces van afstamming. Een ongelukje dus.
7. De evolutie van technologie: De laatste module trekt de veronderstelde evolutionaire ontwikkeling door tot in onze huidige beschaving. De studenten wordt de huidige technologische ontwikkeling voorgehouden als een logisch gevolg van de 'evolutie van alles', beginnend bij de Big Bang, ongeveer 15 miljard jaar geleden.

Waar het om gaat is dat de manier waarop je de feiten interpreteert, afhankelijk is van je wereldbeeld. Dat wordt bepaald door de mate van vertrouwen die je hebt in bepaalde onveranderlijke realiteiten: de wetten van de logica, de rede, het bestaan van een absolute waarheid of een bovennatuurlijke wereld, waar tijd en ruimte hun oorsprong vonden. Ze spreken over "het geheel van alle dingen die bestaan", dat houdt in dat je wel moet geloven in universele waarheden, voordat je er iets zinnigs over kunt zeggen. Waarheid is niet afhankelijk van wat 'de meerderheid' denkt (zie ook de Lariedetector). De organisatie Answers in Genesis heeft ook een onderwijsprogramma, maar dat is gebaseerd op het verslag van de Bijbel. Ze noemen het "The Seven C’s of History" en gaan zo op hun manier door de geschiedenis heen.
Hier volgt de versie van Schepper en Zoon:
    De zeven O's en S-en van de geschiedenis - het Zeven O's en S-en Plan

 1. Ontwerp - Schepping (Bedacht en gemaakt door God)
  De schepping (het hele tijdruimte continuüm) is het ontwerp van God, Degene die buiten tijd en ruimte staat en alles kan overzien. Hij heeft het universum perfect gemaakt, met de mens als hoogtepunt en als beheerder aangesteld over de schepping. (Genesis 1 en 2)
 2. Ongehoorzaamheid - Schending (Het schenden van Gods gebod leidt tot schaamte)
  De mens haalde door ongehoorzaamheid aan zijn Schepper schande en schaamte over zich heen. Er kwam scheiding tussen de oneindig goede Schepper en Zijn creatie. De mens had (en heeft nog steeds) de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. God wilde de inspiratie van de mens zijn, maar de mens onttrok zich aan Gods leiding door te kiezen voor autonomie, waardoor hij de benodigde wijsheid moest ontberen. (Gen. 3)
 3. Oordeel - Schuld (De mens moet de consequenties dragen en komt in de gevangenis)
  Door de schuld van de mens en zijn ongehoorzaamheid, kwam er een oordeel over hem en de schepping. God trok zijn levenskracht terug en vanaf dat moment kwamen er schadelijke mutaties in alle levende organismen. Mensen gingen elkaar naar het leven staan (Gen. 4). Maar God had al een plan klaarliggen: in Gen. 3:14,15 verzekert Hij de slang (de verleider, de bron van het kwaad) dat zijn kop vermorzeld zal worden door 'het zaad' van de vrouw. Jesaja (7:14-9:6,7) profeteerde later dat een maagd een zoon zou krijgen en dat Hij de namen 'God met ons', 'Wonderbaar', 'Raadgever', 'Sterke God', 'Eeuwige Vader' en 'Vredevorst' zou krijgen. De komst van deze wonderlijke Overwinnaar kun je ook afleiden uit Genesis 5 - zie deze slide ).
 4. Overstroming - Schade (Schepping uit water geschonden door water)
 5. De mens bleef hardnekkig zijn eigen weg kiezen en keerde zich steeds meer tegen zijn Schepper. Dit bracht God zover dat Hij de hele aarde onder water liet lopen door een allesverwoestende overstroming, om vervolgens opnieuw te beginnen met Noach (en zijn gezin), die als enige zuiver was gebleven. Van die wereldwijde overstroming zien we nu nog steeds de schadelijke gevolgen: bergen, grotten, aardlagen, ravijnen, fossielen, ijskappen, enz. (Gen. 6 - 8)
 6. Onrust - Schifting (Verstrooiing van de mensen over de aarde - cultuurvorming)
  Na de overstroming wilden de mensen zich niet over de aarde verspreiden, zoals God geboden had. Ze keerden zich, één van hart en ziel, tegen hun Schepper en dachten zich rustig te kunnen settelen in een vallei. God bracht echter verwarring in hun taal, waardoor de basis taalgroepen ontstonden. Er kwam onbegrip en scheiding onder de mensen. Nu moesten ze zich wel verspreiden. Hierdoor ontstonden ook de bevolkingsgroepen zoals Aziaten, Afrikanen, Indianen, Aboriginals, enz. (Genesis 11)
 7. Overwinning - Schadeloosstelling (De Zoon van God overwint de dood en maakt ons vrij)
  God besloot een volk (Israël) als voorbeeld en uitgangspunt te nemen voor Zijn grote verzoeningsplan: de omwisseling. Offers van onschuldige dieren die de schuld van de mensen op zich namen, waren voorbodes van het Grote Offer: de volkomen onschuldige mens Jezus de Gezalfde, de Messias, de Christus, die zijn leven gaf voor ons leven. Hij nam onze schande, onze schulden en onze schade op zich en stelde ons volledig schadeloos. Door Zijn offer is de totale overwinning over het kwaad en de dood beschikbaar geworden. (Hebreeën 8:1-10:18)
 8. Oplossing - Schriftvervulling (De vijand is overwonnen, Gods Woord helemaal vervuld)
  De uiteindelijke oplossing en complete schriftvervulling (het uitkomen van alle profetieën). Het huidige tijdruimte continuüm wordt helemaal vernieuwd. Het kwaad wordt vernietigd, samen met al zijn aanhangers (ieder schepsel dat niets van zijn Schepper wil weten), er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en zij die God liefhebben zullen voor altijd bij Hem zijn. (Openbaring 21 en 22)
Dit is het wereldbeeld dat de Bijbel ons aanbiedt. Je zult zien dat wetenschappelijke feiten beter te plaatsen zijn wanneer je deze punten in gedachten houdt. Of het nou gaat om geschiedenis, astronomie, taalwetenschap, antropologie, zoölogie, archeologie, geologie of paleontologie, alles wordt beter begrepen en komt het beste tot zijn recht in het licht van de Bijbel.

Bron: CEH 13 januari 2008
[Meer artikelen...]

Monarch vlinders vliegen op hun biologische klok
Geplaatst: 15 januari 2008

Wij mensen hebben een biologische klok, een dag/nacht ritme, maar vlinders hebben dat ook. De Monarch vlinder lijkt een combinatie van verschillende biologische klokken te gebruiken om zich gedurende een vlucht van duizenden kilometers op de zon te oriënteren. Een opmerkelijk staaltje van biotechnisch vernuft.
In PLoS Biology staat een rapport van een onderzoek naar het mechanisme dat de Monarch vlinder gebruikt bij zijn migratie.1  Een team van the Universiteit van Massachusetts Medical School, samen met een entomoloog van de Czechische Academie van wetenschappen deden onderzoek naar de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor een soort feedback mechanisme dat als een zonnekompas werkt. Wonderlijk genoeg lijken twee van die eiwitten van andere families te komen. Eentje van een ongewervelde en de andere van een gewervelde. Volgens hen leek het erop alsof in deze vlinder de biologische klok van een fruitvlieg en een muis gecombineerd zijn, vermengd met nog wat unieke aspecten van zichzelf. In het rapport werden ingewikkelde regelfuncties toegeschreven aan de verschillende eiwitten. Functies die vandaag de dag in de procestechniek gebruikt worden en die mensen tweehonderd jaar geleden nog niet begrepen zouden hebben, omdat ze toen nog niet uitgevonden waren. En zelfs nu wordt het mechanisme van de vlinder nog niet helemaal begrepen. Toch werd evolutie (het wonderlijke proces van de geleidelijke aaneenschakeling van kleine willekeurige genetische aanpassingen, dat tot deze complexiteit geleid zou moeten hebben) gewoon aangenomen. Ze schreven het ontstaan van deze mechanismen toe aan "genverdubbeling en -verlies", maar bij verdubbeling ontstaat geen nieuwe informatie en verlies van informatie is juist het tegenovergestelde van wat ze willen bewijzen. Het vermogen van de Monarch vlinder om zijn weg te vinden naar een specifieke plek in Mexico, zou ontstaan moeten zijn uit een combinatie van vermogens van verschillende dieren (bijen en kevers) die een dergelijk migratiegedrag niet vertonen. Hoe de Monarch vlinder aan zijn tijdcompenserende zonnekompas is gekomen kunnen ze op die manier nooit bevredigend verklaren. De auteurs waagden zich ook niet aan het geven van een verklaring voor de schijnbare overeenkomst met muizen, waarmee nou niet echt een duidelijk evolutionair verband bestaat. Zou een denkbeeldige voorouder van muizen en vlinders misschien naar Mexico gezwommen zijn om daar naar Mexicaanse kaas te zoeken? Hoe zou evolutie überhaupt het ontstaan van een biologische klok kunnen verklaren?
  De auteurs namen het begrip "intelligent ontwerp" natuurlijk niet in de mond, maar het hele rapport staat vol met ontwerptaal. Het "klokmechanisme" doet denken aan het argument van William Paley: dat je bij het vinden van een klok ook niet denkt dat die vanzelf ontstaan is. Als je jezelf gaat afvragen waar die klok vandaan komt denk je in eerste instantie aan ontwerp en doelbewuste vervaardiging. Termen als "autoregulerende transcriptie feedbackloop", "circadiaanse fotoreceptor" en "transcriptieonderdrukker" horen thuis in complexe regelsystemen. Het woord "functie" is ook een van de meest voorkomende woorden in het stuk. De motivatie voor dit soort onderzoek is dan ook om dit soort functies af te kijken van de natuur (lees: de Ontwerper van de natuur), om er iets mee te kunnen doen, niet om te kijken hoe het geëvolueerd zou zijn. Zelfs National Geographic News zette de focus op het begrijpen van dit wonderbaarlijke systeem en niet op evolutie. Een van de teamleden, M. Reppert, beschreef het heel mooi: "Het brein van een vlinder is niet groter dan een speldenknop, en toch heeft het dit onvoorstelbare vermogen. Daarom willen we het zo graag begrijpen."


1.  Zhu, Sauman et al, "Cryptochromes Define a Novel Circadian Clock Mechanism in Monarch Butterflies That May Underlie Sun Compass Navigation," Public Library of Science: Biology, Vol. 6, No. 1, e4 doi:10.1371/journal.pbio.0060004.

Hoe graag we ook zouden willen begrijpen hoe het allemaal werkt, een complex navigatiesysteem in een biologische computer ter grootte van een speldenknop dat een vlindertje over een vormloze oceaan naar een berg in Mexico leidt (die hij overigens nog nooit gezien heeft), met de zon als het enige aanknopingspunt, blijft voorlopig een groot mysterie. Zelfs al zouden we precies weten hoe elk onderdeeltje van het systeem werkt, dan zouden we nog iets missen. Dat geldt ook voor mensen: als je in onze hersenen zou kunnen stappen en precies kunnen achterhalen hoe elke chemische reactie plaatsvindt, heb je nog geen beeld van wie we zijn, wat we denken en waarom we dingen doen. Kunnen we de spectaculaire migratie van de Monarch vlinder reduceren tot een aantal chemische reacties? Die vraag kan je tijdenlang bezighouden en is stevig voer voor filosofen, maar kan niet opgelost worden door de reductionistische wetenschap. Het is echter geen enkel probleem voor iemand die beseft dat persoonlijkheid, wil en instinct afkomstig zijn van de Maker. Hij heeft het oorspronkelijke ontwerp gemaakt en het systeem geprogrammeerd. Ere Wie ere toekomt!

  Misschien ten overvloede: zoals het nu werkt is het niet zoals het was. De Bijbel maakt ons duidelijk dat de mens zich, ondanks een zeer duidelijke waarschuwing, wilde onttrekken aan de onmisbare leiding van zijn Schepper en alles zelf wilde doen. De Ontwerper heeft zich toen, 'op speciaal verzoek' (zeg maar: vanwege de rebellie) van de mens, teruggetrokken en als gevolg daarvan werken de dingen nu niet meer allemaal zoals ze zouden moeten werken. Toch is er nog heel veel schoonheid en goede (samen)werking in de natuur om ons over te verwonderen en tot de meest voor de hand liggende conclusie te komen dat alles door een onvoorstelbaar hoge Intelligentie ontworpen moet zijn. Het feit alleen al dat wij mensen erover kunnen nadenken en ons erover kunnen verwonderen, dat we een verlangen kunnen krijgen om al die schoonheid met liefde na te bootsen in kunst en techniek is een bewijs dat onze Maker creatief en liefdevol moet zijn. Voor ontwerp is een ontwerper nodig, die op z'n minst bekend is met alle eigenschappen van zijn creatie. Wat de aanwezigheid van 'het kwaad' betreft: lees maar eens in de veel gestelde vragen.

Bron: CEH 11 januari 2008
[Meer artikelen...]

Huid van dinosaurusfossiel vertoont veel details
Geplaatst: 11 januari 2008

Er zijn alweer denkbeeldige veren gevonden aan een dinosaurus. Een artikel op BBC News heeft een leuk tekeningetje van een dinosaurus met veren aan zijn voorpoten. Vreemd eigenlijk want in de publicatie waar het artikel naar verwijst, wordt helemaal niet beweerd dat de gevonden dinosaurus veren had. Daar wordt alleen maar gezegd dat bepaalde structuren wel eens als "proto-veren" worden gezien. Het idee dat dinosauriërs de evolutionaire voorlopers van vogels waren en dat er daarom mogelijk dino's met veren rondliepen, hoor je wel vaker (zie dit artikel van juni vorig jaar). Vaak wordt er dan ook gelijk een 'datum' op geplakt van rond de 100 miljoen jaar geleden (er zat zeker een kaartje bij of zo: "Made in China, 100.000.000 BC"). In het oorspronkelijke rapport van Theagarten Lingham-Soliar, van de Universiteit van KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, wordt een Psittacosaurus uit China beschreven waarvan een doorsnede van de huid de fijnste detaillering vertoont die men ooit waargenomen heeft. Er zijn minstens 25 collageenlagen te zien, vergelijkbaar met de huid van hedendaagse haaien, dolfijnen en reptielen, wat betekent dat de huid van de Psittacosaurus ongelofelijk taai moet zijn geweest. Het rapport is gepubliceerd in de Proceedings B of the Royal Society.1
  De jacht op aanwijzingen voor veren in dinosaurushuid is blijkbaar geopend, want de bewoordingen van het artikel van de BBC laat weinig aan de verbeelding over: "De plantenetende Psittacosaurus had een dikke laag haai-achtige huid, verborgen onder schubben of veren." Bij het plaatje staat: "Sommige wetenschappers geloven dat een aantal dinosauriërs veren had." Iets verderop binden ze een klein beetje in: "Zachte weefsels zoals huid blijven zelden behouden in het fossielenverslag, wat leidt tot verhitte discussies over hoe dinosauriërs er uit zagen en of ze bedekt waren met primitieve veren of schubben." Wat stond er eigenlijk in het oorspronkelijke rapport? Niet veel. De enige relevante uitspraak was: "Tot nu toe komen alle integumentaire structuren die beschreven zijn van dinosauriërs, of ze nu geïnterpreteerd worden als 'proto-veren' of structuurvezels, voor aan de oppervlakte van het dier of op de aangrenzende onderlaag." Geen duidelijk 'voor' of 'tegen' dus. Er werd nog wel een opmerking gemaakt over vogels en dat hun huid een unieke rol speelt in de aanhechting van veren, maar ook daarin werd niet gesuggereerd dat de goed geconserveerde huid van deze Psittacosaurus een bewijs zou zijn voor dino's met veren; wat de BBC er ook over zegt.


1.  Theagarten Lingham-Soliar, "A unique cross section through the skin of the dinosaur Psittacosaurus from China showing a complex fibre architecture," Proceedings of the Royal Society B, ISSN: 0962-8452 (Paper) 1471-2954 (Online), Issue: FirstCite Early Online Publishing; DOI: 10.1098/rspb.2007.1342.

Het idee van gevederde dinosauriërs heeft echt een vlucht genomen in de media. De claims zijn echter ongefundeerd en zijn een blamage voor de wetenschappelijke objectiviteit. Regelmatig zie je dat evolutionisten proberen veren te vinden in hun opgegraven dinosaurusresten. Ze willen zo graag bewijs voor hun fantasierijke voorstelling dat reptielen de voorlopers waren van vogels. De goede staat waarin de huid van dit exemplaar gevonden is, zou ze juist op hun achterhoofd moeten laten krabben. De vraag die ze zichzelf zouden moeten stellen is: "Is het wel mogelijk dat deze huid na 100 miljoen jaar nog zo gaaf is, dat we zelfs de collageenvezels kunnen zien?" Het karkas van een koe, een hert of een vogel is al na een paar maanden verrot tot op het bot. Onder welke omstandigheden is deze "buitengewone conservering" ontstaan, en klopt de datering wel? Als je weer eens zo'n berichtje in de krant ziet (of een documentaire van de BBC), laat je dan niet voor de gek houden en maak het juiste onderscheid tussen feit en fictie.

Bron: CEH 9 januari 2008
[Meer artikelen...]

Blinde grotvissen kunnen weer zien
Geplaatst: 10 januari 2008

Kunnen blinde grotvissen hun verloren ogen weer terugkrijgen? Ja hoor. Als ze gekruist worden met andere grotvissen die hun gezichtsvermogen verloren hebben door andere mutaties. In een artikel op Science Daily worden experimenten beschreven die zijn uitgevoerd aan de universiteit van New York, waarin exemplaren van twee populaties blinde vissen werden gekruist en kinderen kregen met goed werkende ogen. Dat kwam omdat de genetische fouten in de ene populatie werden gecompenseerd door de goede stukjes DNA van de andere. Bijna 40 procent van de nakomelingen kon weer zien. Niet alleen kwamen de oogbollen terug, maar ook alle connecties naar de hersenen. Toch zouden de verschillende populaties volgens het artikel al een half miljoen jaar geleden onafhankelijk van elkaar hun gezichtsvermogen verloren hebben.
    Professor Richard Borowsky van NYU vond dat dit kon worden toegeschreven aan evolutie: "Evolutie kent vele wegen om hetzelfde resultaat te bereiken, wat in het geval van de grotvissen blindheid is."  Een proces waarbij verlies van functie optreedt is echter niet hetzelfde als het ontstaan van functionele onderdelen.

Er zijn wel honderd verschillende manieren om een auto kapot te maken, maar voor het vervaardigen van dit voor ons zo onmisbare transportmiddel is toch echt intelligent ontwerp nodig. Blindheid gebruiken als argument voor evolutie is net zo dom als de autofabrikant aanklagen wanneer je auto na een frontale botsing een beetje total-loss is. Je kunt weer een werkende auto krijgen door onderdelen van twee vergelijkbare types samen te voegen, maar daar is wel wat denkwerk en vakmanschap voor nodig. Onze Schepper heeft de geslachtelijke voortplanting zodanig gemaakt dat de best werkende onderdelen automatisch de voorkeur krijgen, wanneer het DNA van de man en de vrouw bij elkaar komen. Hij heeft ook de informatie verspreid over het hele genoom, zodat een mutatie op een bepaald punt minder snel tot een defect in het organisme leidt. In de grotomgeving is gezichtsvermogen en pigment verloren gegaan, waaruit kan worden afgeleid dat het in stand houden van deze functies energie kost en dat een organisme het gebruik ervan automatisch stopt wanneer het niet nodig is.
  Natuurlijke selectie kan blijkbaar nutteloze bagage lozen. Zo kan een scooter een hele nuttige aanvulling zijn in je leven, maar als je hem tegen een sneeuwstorm in de berg op moet duwen, is het misschien handiger als je hem laat staan. Het is iets heel anders als je gaat beweren dat een scooter kan ontstaan uit een sneeuwstorm of ogen kunnen ontstaan zonder toevoeging van complexe, gespecificeerde informatie. Je zou je ook kunnen afvragen hoe geloofwaardig het is dat onnodige, maar belangrijke genetische informatie honderdduizendenden jaren ongebruikt zou zijn gebleven om vervolgens, in één generatie en vanuit twee verschillende bronnen, weer helemaal functioneel te worden. De enige reden dat deze vissen weer konden zien, is dat de genetische informatie voor ogen en verbindingen met de hersenen al aanwezig was. Er ontstond geen nieuwe informatie. De logische conclusie die je hieruit kunt trekken is dat het mechanisme en de procesbeheersing zo goed gemaakt zijn, dat het behoud van informatie en de daarbij behorende functionaliteit optimaal is. Er is heel wat denkwerk van geschoolde systeemanalisten nodig om een vergelijkbaar proces te ontwikkelen.
  Als je programmeur bent, moet je eens proberen om een programma te schrijven met de volgende eigenschappen: gebruikers moeten zelf de broncode kunnen aanpassen en als je na een jaar of 10 van een aantal gebruikers de code opvraagt moet het programma uit zichzelf de oorspronkelijke code herschrijven door twee van de aangepaste versies samen te voegen. Hiervoor mag je geen kopie gebruiken van het oorspronkelijke programma. De bruikbare onderdelen van niet goed werkende stukjes programma moeten elkaar automatisch opzoeken en in 40% van de gevallen samen weer een werkend geheel vormen. Veel succes!
  Als het niet helemaal wil lukken heb ik nog wel een ander experimentje: laat de computer gewoon willekeurige opdrachten aan elkaar knopen, ga een paar miljoen jaar op vakantie en kijk wanneer je terugkomt of er spontaan een stuk of wat ingewikkelde programma's zijn ontstaan die goed samenwerken en de computer draaiende houden.

Bron: CEH 8 januari 2008
[Meer artikelen...]

Twee fossielenexplosies zijn beter dan één
Geplaatst: 8 januari 2008

"Eén is goed, twee is beter" schijnen de evolutionisten te denken. Dat is wel leuk als het om koekjes gaat, maar bij problemen is het minder. Paleontologen hebben er weer een probleem bij, maar het lijkt wel of ze er blij mee zijn. Volgens een artikel op Science Daily zijn paleontologen een soort masochisten. De Cambrische explosie was blijkbaar niet genoeg voor ze; er moest nog een pre-Cambrische explosie bij. Over de Cambrische explosie is al vele malen geschreven op deze site (zoek Cambrische explosie).
  Als je uitgaat van een evolutionistische geologische tijdschaal, blijken de fossielen in voor-Cambrisch gesteente net zo plotseling te verschijnen als de fossielen in Cambrische lagen. Een onderzoeksteam van Virginia Tech heeft er onderzoek naar gedaan en is tot deze conclusie gekomen. Ze publiceerden hun resultaten in Science.1  In hun rapport probeerden ze niet om het fenomeen op een Darwinistische manier te verklaren. Ze namen geeneens voorzorgsmaatregelen om de creationisten voor te zijn, die ongetwijfeld op dit onderzoek zouden reageren omdat dit verdraaid veel lijkt op een dubbele falsificatie van de evolutietheorie. Nee, ze grepen deze gelegenheid aan om te laten zien dat hier een patroon te herkennen is. Als abrupte verschijning van soorten de norm is, dan werkt evolutie misschien wel zo! Ze beschreven deze eerste explosie als een "gefaald experiment met een evolutionair patroon, vergelijkbaar met die van de Cambrische explosie". Aan evolutie zelf werd natuurlijk niet getwijfeld. Het ging gewoon twee keer heel erg snel. Darwin zelf zag evolutie als een langzaam proces, een geleidelijke opeenstapeling van vele kleine aanpassingen. Uiteraard waren de onderzoekers verbaasd dat deze voor-Cambrische organismen volledig gevormd, zonder tussenstadia gevonden worden. Darwin wist al van de Cambrische explosie en kon alleen maar hopen dat de 'missing links' ooit eens gevonden zouden worden. De lijntjes tussen de soorten in de 'stamboom van het leven' blijven nu, na bijna 150 jaar zoeken, echter nog steeds denkbeeldige overgangen.
  Shuhai Xiao, een professor bij Virginia Tech, stelde Darwin's idee voor als een omgekeerde kegel, met aan de onderkant enkele en aan de bovenkant vele soorten. Maar in de praktijk lijkt het volgens Xiao meer op een cilinder, met aan de basis een hele snelle "uitstraling" (diversificatie) en hogerop alleen kleine wijzigingen. En dat geldt dus zowel voor de pre-Cambrische als de Cambrische explosie. Een verklaring hiervoor bleef uit en ook aan het einde van het artikel is te lezen dat wetenschappers nog steeds geen zekerheid hebben over de "drijvende krachten achter de snelle morfologische expansie..."


1.  Shen, Dong, Xiao and Kowalewski, "The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace," Science, 4 january 2008: Vol. 319. no. 5859, pp. 81-84, DOI: 10.1126/science.1150279.

Oké, dat is het dan, nu is het echt afgelopen. Darwinisten, geef het maar op. Hoe vaak moeten vondsten uit de échte wereld jullie theorie nog falsificeren, voordat jullie toegeven dat jullie wereldbeeld niets anders is dan een uit de hand gelopen hallucinatie? Als je Engels kunt lezen, moet je het hele artikel maar eens doornemen. Onzekerheden stapelen zich op totdat je aan het einde van het artikel leest: "één ding lijkt zeker -- de evolutie van het vroegste microscopische en complexe leven ging voor de Cambrische explosie ook door een explosieve gebeurtenis heen..." Het is echt een bijzondere belevenis om te zien hoe mensen ondanks een overweldigende hoeveelheid bewijs, in staat zijn om hardnekkig vast te houden aan hun geloof. Deze wetenschappers zien een heel onevolutionistisch plaatje en zeggen dan plompverloren: "Moet je nou kijken, evolutie gaat explosief in plaats van geleidelijk!"
  We observeren het volgende: Over de hele wereld vinden we verharde lagen met allemaal verschillende soorten dode beesten erin. In de onderste lagen vinden we de meeste basisvormen daarvan al volledig gevormd, zonder aanwijsbare oorzaak en zonder enige indicatie dat ze een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben. Conclusie: Eens, héél lang geleden in een moeras hier ver vandaan, kwamen twee chemicaliën elkaar toevallig tegen. Zegt de ene chemische stof tegen de andere: "Hé, jij ook hier? Zullen we samen iets organisch gaan doen?" Zegt de andere: "Ja leuk, dan kook ik een lekker oersoepje en dan ga jij... o nee, de gasvles lekt!" KABOEMM!!! "Hé da's lollig, ik voel me ineens helemaal complex worden." Zegt de ene weer: "Nee, dit is het niet helemaal, laten we het eens met een grotere explosie proberen..."

Bron: CEH 5 januari 2008
[Meer artikelen...]

2008 begint met een oorlogsverklaring van Darwinisten
Geplaatst: 5 januari 2008

Zouden de pro-evolutionisten iets geleerd hebben na al die tientallen jaren van weerstand die ze hebben gehad van critici? Nee hoor! Ze worden juist steeds strijdvaardiger in hun retoriek. Een duidelijk voorbeeld hiervan vinden we in een artikel op Live Science van 2 januari 2008.
  Een enquête, uitgevoerd door de pro-evolutionistische Federation of American Societies for Experimental Biology (zie hun Evolution Resources website), concludeerde dat 61% van de ondervraagden de vage stelling bevestigden dat "alle levende dingen gedurende een bepaalde periode zijn geëvolueerd". Hiervan geloofde 36% dat alle levende dingen door 'natuurlijke processen' zoals 'natuurlijke selectie' zijn geëvolueerd en 25% geloofde dat die evolutie door een 'hogere macht' geleid is. De rest van de deelnemers werd gevraagd om de evolutie van de mens te overwegen, waaruit bleek dat 53% wilde accepteren dat "mensen en andere levende dingen" geëvolueerd zijn; 32% daarvan geloofde dat het door natuurlijke processen gebeurde en 21% geloofde dat die evolutie 'geleid' werd. De onderzoekers erkenden wel dat hoe Amerikanen evolutie zien, afhangt van hoe de vragen worden gesteld. Hoe die vragen precies gesteld zijn werd in het artikel verder niet uitgewerkt.
  Wat de betekenis van deze resultaten ook moge zijn, er werden gelijk 'conclusies' getrokken, zoals de bewering dat creationisme en intelligent ontwerp niet wetenschappelijk zijn, dat ze de fundamentele waarheden van de wetenschap ondermijnen en dat de wetenschappelijke consensus wordt bereikt door gebruik te maken van de 'wetenschappelijke methode', waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen 'wetenschappelijke' en 'niet-wetenschappelijke' verklaringen van natuurlijke fenomenen. Dr. Gerald Weismann, de hoofdredacteur van het FASEB vakblad, was erg direct in zijn uitspraken: "In een tijd waarin mensen al zoveel voordeel hebben gehad van wetenschap en rede, is het ironisch dat sommigen nog steeds de middelen afwijzen die hun het voorrecht hebben verschaft om ze af te wijzen." Daarmee schijnbaar aannemend dat evolutionistische biologen de 'middelen' wel goed gebruiken en creationisten niet. Weismann vervolgde vol goede moed: "Wetenschappers aanvaarden evolutie als de beste en enige theorie die goed uitlegt hoe mensen en andere soorten zo divers zijn geworden. De theorie wordt ondersteund door vele onderzoeken in veel verschillende gebieden van de wetenschap. Intelligent ontwerp is een versluierd creationistisch argument dat ervoor gemaakt is om het publiek te laten twijfelen over de evolutietheorie, dit zeggen bijna alle wetenschappers en een uitspraak in 2005 van ... rechter John E. Jones III ... Waar het werkelijk om gaat is dat de wereld rond is, dat mensen zijn geëvolueerd vanuit een uitgestorven soort en dat Elvis dood is..." Dat bracht Weismann op het hoogtepunt van zijn speech: "Deze enquête is een 'wake-up call' voor iedereen die onderwijs wil dat gebaseerd is op bewijs in plaats van op speculatie of hoop; mensen willen de waarheid horen, en ze willen het horen van de wetenschappers."
  Zo, ben je nu genoeg geïntimideerd? Het persbericht van de Federatie werd gepost op EurekAlert (in het Engels natuurlijk).

Dit is dus een regelrechte oorlogsverklaring. Het is niet van ons afkomstig, maar van de Darwinpartij. Daar moet wel op gereageerd worden. De Darwinisten hebben genoeg tijd gehad om zich te bekeren van hun ongezeglijkheid, maar het enige dat ze doen is zich schrap zetten, hun tanden knarsen en nog feller hun dogma's spuien. Er zitten zeer veel denkfouten en discussietrucs in de aangehaalde stukken. Alleen een nieuwkomer op deze site zou deze lariekoek misschien niet direct herkennen. Als je een doorwinterde lezer bent van Schepper en Zoon, dan kun je de meesten zelf wel herkennen. Maar voor de duidelijkheid zal ik ze toch maar even op een rijtje zetten. (Bedenk wel dat evolutionisten met 'evolutie' bedoelen dat mensen microben als voorouders hebben en dat het een ongeleid, natuurlijk proces is.)
- Creationisten en intelligent design wetenschappers 'onwetenschappelijk' noemen, komt gewoon neer op schelden. Ze weten heel goed dat er geen duidelijke criteria zijn voor wat precies wetenschap is of wanneer iemand een wetenschapper is. Je noemt je tegenstander gewoon een ketter en daarmee is de discussie gesloten.
- Het 'ondermijnen' van wetenschappelijk onderwijs door aan de 'fundamenten' te zitten is maar net hoe je het wilt interpreteren: moet het wetenschappelijk onderwijs gestoeld zijn op atheïsme of geloof in God? Dit is de tactiek van het angst of haat opwekken. Wist je dat de meeste grondleggers van de wetenschap creationisten waren?
- De 'wetenschappelijke methode' zou leiden tot de conclusie 'evolutie heeft het gedaan'. Maar conclusies zijn onderhevig aan de filosofische vooringenomenheid van de onderzoeker. Wetenschappers kunnen het oneens zijn en maken elkaar regelmatig uit voor pseudo-wetenschapper. ID-wetenschappers en creationisten passen de 'wetenschappelijke methode', of wat evo-gelovigen daar dan ook voor willen laten doorgaan, net zo goed toe als de Darwinieten zelf.
- Een 'wetenschappelijke consensus bereiken' is eigenlijk meer politiek dan wetenschap. De wetenschap moet bepalen hoe de wereld in elkaar zit, voor zover dat mogelijk is, en daar past een dubieuze filosofische benadering niet bij.
- Onderscheid maken tussen 'wetenschappelijke' en 'niet-wetenschappelijke' verklaringen van natuurlijke fenomenen... nou, veel succes! Zoals gezegd, er zijn geen duidelijke criteria. Er is geen overkoepelende, onafhankelijke organisatie die dat kan bepalen, buiten de wetenschappers zelf. En dat gebeurd altijd vanuit een bepaald wereldbeeld. Elke poging tot een duidelijke omschrijving zal bepaalde wetenschappers buitensluiten die men er juist bij wil hebben en andere wetenschappers accepteren die men er liever niet bij wil hebben. Bepalen of wetenschap uit moet gaan van het Darwinisme of Intelligent Design, is net zoiets als proberen te bepalen welk voedsel het beste smaakt.
- "Wetenschappers aanvaarden evolutie" is een glansrijke generalisering die voorbijgaat aan het principe dat wetenschap probeert om dingen te bewijzen en te demonstreren, niet om dingen te 'aanvaarden'.
- "Evolutie aanvaarden" is ook dubbelzinnig, het schept verwarring, omdat het woord 'evolutie' van alles kan betekenen. Zelfs iets dat creationisten zouden accepteren (verandering binnen een soort).
- "De beste ... theorie" is natuurlijk de welbekende denkfout van "het beste wat we hebben", en dat hoeft natuurlijk niet 'juist' te zijn...
- De "enige theorie" is gewoon een leugen. Als ze daarmee "de enige naturalistische theorie" bedoelen, dan hebben ze misschien gelijk, maar dan is het een cirkelredenatie, die er vanuit gaat dat je naturalisme moet aannemen om goede wetenschap te bedrijven.
- De enige theorie "die goed uitlegt..." - het 'uitleggen' is binnen de wetenschapsfilosofie een groot probleem waar grote denkers dagelijks mee bezig zijn en het ook vaak oneens over zijn. Er vanuit gaan dat de evolutietheorie de enige theorie is die het 'goed' uitlegt is een cirkelredenatie. Het roept alleen maar meer vragen op.
- Die uitlegt "hoe mensen en andere soorten zo divers zijn geworden" - als het om geobserveerde diversiteit gaat, dan wordt het net zo goed verklaard door variatie binnen de oorspronkelijk geschapen soorten; aangezien de verschillende soorten 'plotseling' in het fossielenbestand verschijnen en er geen geleidelijke overgangen aangetoond kunnen worden.
- "De theorie wordt ondersteund..." - dat hangt er vanaf hoe je er naar kijkt.
- "...door vele onderzoeken..." - waarin evolutie al van tevoren wordt aangenomen, zoals al vele malen op deze pagina's is aangetoond. Als ze alleen maar de onderzoeken zouden uitzoeken die hun theorie ondersteunen zou het doorgestoken kaart zijn.
- "...in veel verschillende gebieden van de wetenschap" - vele gebieden van de wetenschap ondersteunen ook intelligent ontwerp en sluiten zelfs evolutie uit. Zullen we eens kijken naar de Cambrische explosie, de oorsprong van het leven en de oorsprong van het universum...? Ik noem maar een paar voorbeelden.
- Een "versluierd creationistisch argument..." - Dit zijn geladen woorden waar niemand iets aan heeft. Het gaat bij wetenschap niet om motieven, maar om de het boven water krijgen van de waarheid. Als je iemand als het ware 'uitscheldt' voor 'creationist' dan probeer je het woord 'creationist' een negatieve betekenis te geven. Dat is geen objectieve houding en past niet bij een wetenschapper.
- "... dat ervoor gemaakt is om het publiek te laten twijfelen over de evolutietheorie" - Ja echt... we doen het er gewoon om... Hoe dom kun je zijn? Ik vraag me echt af of hij het zelf gelooft. Zou het ook zo kunnen zijn dat het zien van intelligent ontwerp in de natuur een logische conclusie is? Jammer dan dat het niet veel ruimte overlaat voor evolutie van bacterie tot bakker...
- Dit zeggen "bijna alle wetenschappers" - het bekende meeloopargument: je kunt maar beter meedoen, want iedereen doet het! Natuurlijk. Bijna alle wetenschappers ontkenden plaattektoniek, totdat ze het accepteerden. Bijna alle wetenschappers maakten radioastronomie belachelijk, totdat ze het accepteerden. Ze accepteerden dat alle brandbare materialen phlogiston bevatten, totdat het idee verworpen werd. Ook het idee van de warmtevloeistof werd op een bepaald moment verworpen. Alchemie is ook allang achterhaald. Zo zijn er vele doodlopende wegen geweest in de wetenschap. Misschien komt er een dag (hopelijk snel) dat men het Darwinisme zal verwerpen en ID zal accepteren. Wetenschap is een zoektocht naar de waarheid. Als die waarheid niet gevonden wordt in een bepaalde theorie, dan moet die verworpen worden. We moeten de bewijzen volgen waar ze ons heen leiden.
- Een uitspraak van "rechter John E. Jones III" ... Het is echt belachelijk dat Darwinisten een beroep moeten doen op een niet-wetenschappelijke rechter om te bepalen wat wetenschap is. Ze zouden moord en brand geschreeuwd hebben als Jones in hun nadeel beslist had. Ze zouden dan zeker met heilige verontwaardiging hebben geroepen dat een rechter niet kan en mag bepalen dat evolutie geen wetenschap is. Dat kan alleen de wetenschappelijke gemeenschap...
- "de wereld is rond, mensen zijn geëvolueerd ... en Elvis is dood..." - Tja, dit spelletje kunnen beide partijen wel spelen, ieder met hun eigen geestige kwinkslagen. Dit valt onder het kopje negative associatie en het heeft niet zoveel zin om dit 'argument' van Weismann met een soortgelijke flauwe vergelijking proberen te overtroeven.
- "Deze enquête is een wake-up call..." - Valt weer onder angst of haat opwekken.
- "...voor iedereen die onderwijs wil dat gebaseerd is op bewijs in plaats van op speculatie of hoop" - Goed idee! Wanneer beginnen jullie?
- "Mensen willen de waarheid horen" - Ja, dat klopt. Bekeer je en begin ermee zou ik zeggen. Schijnbaar geloven Darwinisten nu ook in waarheid. Dat betekent natuurlijk wel dat je bepaalde absolute morele zaken moet accepteren. En daar zit hem nu juist de kneep. Als je gelooft dat alles 'spontaan' en zonder doel van een Maker met een missie tot stand is gekomen, waar moet je dan de oorsprong van het begrip 'waarheid' plaatsen? Wat is dan waarheid? Als er echter een Schepper is, dan heb je ook een absolute bron van waarheid. Een materialistische benadering van alles wat bestaat, laat geen ruimte over voor een absolute waarheid.
- "...ze willen het horen van de wetenschappers." - O, oké, is het ook goed dat we het horen van Leonardo Da Vinci, Roger Bacon, Blaise Pascal, Isaac Newton, Antony van Leeuwenhoek, Johannes Kepler, James Maxwell, Michael Faraday, George Carver, Wernher von Braun, Henry M. Morris, A. E. Wilder Smith en andere bekende creationistische wetenschappers? Als je alleen maar naar Darwinistische wetenschappers luistert, dan is het niets anders dan doorgestoken kaart.

  Het behoeft geen nadere uitleg dat de beoordeling van statistieken, zoals ook hier, zwaar geplaagd wordt door interpretatieproblemen. Dit was dan ook een goede oefening in de basisprincipes van de lariedetectie en als je die kunst nog niet beheerst, dan is het goed om je er eens wat verder in te verdiepen. Misschien iets voor een goed voornemen in dit nieuwe jaar, als een soort intellectueel fitnessprogramma.
  Het probleem is niet dat er geen 'goede wetenschappers' zouden zijn - de meeste wetenschappers zetten gewoon de 'nobele traditie' voort van het nauwkeurig observeren en het, binnen de beperkingen van onze menselijke vermogens, zo eerlijk mogelijk interpreteren van de onderzoeksresultaten. Het probleem zit hem in de eigenwijze stijfkoppen die proberen aan de macht te blijven in de wetenschappelijke wereld. Wat we nodig hebben is karakter, verantwoordelijkheid, integriteit, eerlijkheid en nederigheid. Dat zijn geen resultaten van evolutie, maar van hard werken en doeltreffend, intelligent ontwerp. Dat er zoiets bestaat als doeltreffendheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid biedt op zich al een solide basis voor een filosofische weerlegging van het hele Darwinistische wereldbeeld. Er zijn echter nog steeds volwassen mensen die nooit de gewoonte ontgroeid zijn om hun oren dicht te stoppen en al stampend en schreeuwend proberen hun zin te krijgen en vervolgens talloze uren verspillen aan bijvoorbeeld het spelen van computerspelletjes. Er zijn blijkbaar nog steeds wetenschappers die koste wat het kost (met gebruikmaking van dure computersimulaties en miljarden kostende ruimtesondes) hun gelijk willen halen in het oorsprongverhaal en hun wetenschappelijke publicaties volstoppen met de 'hapklare brokken' van simplistische retoriek. Wetenschap kan alleen maar gedijen op het voedsel van een goed uitgebalanceerde filosofische basis en de wijsheid om verstandig om te gaan met de dingen in deze wereld die er werkelijk toe doen. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om een onveranderlijk referentiepunt te hebben waar je jezelf aan vast kunt houden. Absolute waarheden, afkomstig van een onveranderlijke Maker met een doel en een passie voor de mensen die Hij maakte.

Bron: CEH 2 januari 2008
[Meer artikelen...]

Bij de evo-geoloog is 1000 jaar als één dag
Geplaatst: 3 januari 2008
Bijgewerkt: 4 januari 2008

Een artikel op kennislink.nl gaf weer zonder blikken of blozen een ouderdom van 55 miljoen jaar voor bepaalde aardlagen. In de samenvatting staat: "Een kettingreactie rond 55 miljoen jaar geleden zorgde voor extreme opwarming. Verhoogde CO2 uitstoot veroorzaakt door toennemende [sic] vulkanische activiteiten en vervolgens de uitstoot van grote hoeveelheden methaan, een heel sterk broeikasgas, zorgden voor een extreem snelle stijging van de wereldtemperatuur. Een dergelijk rampscenario zou ook in de toekomst kunnen plaatsvinden." De temperatuursstijging zou uit zijn gekomen op ongeveer 8° C over een periode van ongeveer 6000 jaar. Dat is blijkbaar 'extreem snel' in de ogen van een geoloog. Er wordt echter in het hele artikel niet eens getracht om de ouderdom van 55 miljoen jaar te verklaren of te verantwoorden.

Zoals we zo vaak zien bij dit soort berichten, wordt de ouderdom van de lagen gewoon aangenomen, wat weer eens aantoont dat je ook moet 'lezen' wat er niet staat. We moeten het doen met: "De periode rond 55 miljoen jaar geleden valt samen met de overgang van het Paleoceen naar het Eoceen. Al langer is bekend dat dit een periode is geweest van een hoge concentratie van broeikasgassen." Dat is het. Geef het een naam (Paleoceen of Eoceen), noem het een 'periode', plak er een tijd op en hup, we hebben een 'verklaring'. De schrijver van het artikel en redacteur van de vakpagina Aardwetenschappen, Adiël Klompmaker, herhaalt natuurlijk ook alleen maar wat hij geleerd heeft, maar hij had beter naar zijn eigen woorden kunnen luisteren: "Zowel journalisten als wetenschappers moeten zich steeds opnieuw de vraag van een kind stellen: waarom, waarom en waarom?"
Een vraag die hij zichzelf zou kunnen stellen is: "Hoe kun je bij perioden van miljoenen jaren spreken over 'plotseling'?" Of: "Zouden die aardlagen misschien korte perioden kunnen vertegenwoordigen? Zouden die uitbarstingen van vulkanen ook tijdens een wereldwijde overstroming kunnen hebben plaatsgevonden, zoals creationisten (uitgaande van de hoofdstukken 6,7 en 8 van Genesis) al zo lang zeggen?" Zou het ook kunnen zijn dat die interpretatie van miljoenen jaren onjuist is? Er was tenslotte niemand bij om het te controleren. Aan de andere kant, als je er vanuit gaat dat de het Bijbelse verhaal van de zondvloed een ooggetuigenverslag is, hebben we wel degelijk een goede reden om aan te nemen dat de meeste van die lagen niet gedurende miljoenen jaren ontstaan zijn, maar tijdens een wereldwijde overstroming, die ongeveer een jaar duurde. Het ontstaan van aardlagen kan heel snel gaan, zeker in combinatie met vulkaanuitbarstingen. Kijk maar naar de uitbarsting van Mount St. Helens in mei 1980 in Amerika. Daar werden in een korte tijd dikke lagen afzettingsgesteenten gedeponeerd, waarna in de nog niet uitgeharde gesteenten razendsnel (in uren tot dagen) canyons tot honderden meters diep zijn uitgeslepen. De wanden van die canyons zien er hetzelfde uit als de wanden van de Grand Canyon en het uitharden van die gesteenten duurde slechts enkele jaren en geen miljoenen. Er kwamen ook enorme hoeveelheden CO2 vrij bij die uitbarsting. Probeer je eens voor te stellen wat er zou gebeuren als er wereldwijd allemaal van dit soort uitbarstingen zouden plaatsvinden. Ongekende hoeveelheden CO2 en methaan zouden in een heel aannemelijk korte tijd van een jaar, veel korter dan de voorgestelde 6000 jaar, een grote temperatuursstijging kunnen veroorzaken. De grote fout die geologen steeds weer maken is uit te gaan van het 'uniformitarisme'. Dit houdt in dat ze uitgaan van de veronderstelling dat de geologische processen waardoor al die aardlagen zijn ontstaan, langzaam gegaan zijn en dat het vormen van de lagen miljoenen jaren geduurd heeft. Mount St. Helens, en andere grote vulkaanuitbarstingen en overstromingen, laten ons zien dat dit helemaal niet het geval hoeft te zijn en dat het verslag van de Bijbel ons een heel realistisch beeld geeft van de totstandkoming van de aardlagen en de grote geologische en klimatologische veranderingen in een 'recent' verleden.


[Meer artikelen...]