Schepper en Zoon
Archief augustus 2007
Filosofie Schepper en Zoon? Feiten Helder Denken Verwijzingen
De meeste artikelen zijn gebaseerd op de newsfeeds van Creation Evolution Headlines (Nadruk toegevoegd in alle aanhalingen, tenzij anders aangegeven).

1. Leven uit een reageerbuisje?
2. Genezing op gebed terwijl de arts toekijkt
3. Nieuw onderzoek: Darwins Black Box eindelijk open?
4. Het mysterie van de ultrageconserveerde elementen blijft
5. Grootste dinosaurusmassagraf gevonden in Zwitserland
6. Die sterrenstelsels groeiden wel heel erg snel...
7. Kan leven miljoenen jaren overleven?
[Meer artikelen...]

Leven uit een reageerbuisje?
Geplaatst: 31 augustus 2007

Volgens een artikel op de MSNBC nieuwssite, verwachten wetenschappers binnen 10 jaar kunstmatig leven te kunnen maken in een laboratorium. Men zal over niet al te lange tijd in staat zijn om een cel te maken met een celwand, een genetisch systeem en een stofwisselingsproces dat voedsel omzet in energie. Een opmerkelijke opmerking kwam van een van de vooraanstaande wetenschappers op dit gebied, Jack Szostak van Harvard Medical School. Hij is er van overtuigd dat Darwin wel een handje zal helpen met het ontwerpen. Wanneer de celwand gemaakt is en nucleotiden in de juiste proporties zijn toegevoegd, zal Darwinistische evolutie het wel overnemen: "Wij zijn niet slim genoeg om dingen te ontwerpen, we laten evolutie gewoon het moeilijke werk doen en dan zoeken wij wel uit wat er gebeurd is," aldus Szostak.
Een andere onderzoeker verzekert ons dat we niet bang hoeven te zijn dat dit leven ons eens zal overheersen. Daar zal het te zwak voor zijn. "Het is al heel wat als je ze in het laboratorium een uur in leven kunt houden."

Geweldig! Een stel ongelofelijk slimme mensen (maar naar eigen zeggen nog niet slim genoeg), maken met behulp van jaren intensief onderzoek, ingenieus ontworpen machines en (vergeet niet) het voorbeeld van bestaande biologische structuren, leven in een reageerbuisje. Daarbij geholpen door een nog nooit geobserveerd proces van spontane verbeteringen. Goeroe Darwin kan trots zijn op zijn volgelingen (of zich omdraaien in zijn graf, wie weet). Ja, nu zal het mysterie van het universum wel snel opgelost zijn. Hier zijn de knapste koppen van de aarde bezig te bewijzen dat het onvoorstelbaar moeilijk is om leven te maken en ze vertellen ons ook nog dat ze daarbij hulp verwachten van mystieke krachten, omdat ze zelf nog "niet slim genoeg" zijn. Erg inspirerend.
Nee, even zonder gekheid. Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wetenschappers maken. Intelligente mensen werken met miljoenen kostende apparatuur, waarmee ze leven proberen te creŽren uit losse componenten (moleculen). Als er intelligentie voor nodig is om dit te doen, hoe moet het dan gegaan zijn in een oersoep, miljoenen jaren geleden, waar nog geen intelligentie bij aanwezig zou zijn geweest? Daar komt nog bij dat deze wetenschappers onderdelen van bestaand DNA gebruiken, ze beginnen niet met losse atomen die ze door elkaar husselen in een reageerbuisje, waarna ze spontaan de benodigde moleculen vormen. Er is geen proces bekend waarbij alle benodigde moleculen, laat staan levende organismen, spontaan ontstaan uit dode materie. En dan het grootste probleem: alle onderdelen van een cel moeten tegelijk bij elkaar komen om te werken; ze zijn allemaal van elkaar afhankelijk. En dan heb je ook nog het feit dat de cel zich moet reproduceren om te blijven voortbestaan, anders is het sowieso binnen een uur afgelopen. Hoe de cel zich deelt wordt nog maar nauwelijks begrepen, laat staan dat men weet hoe het gemaakt moet worden. En hoe 'verzint' de cel een manier om voedsel te gaan verzamelen voor het opwekken van de benodigde energie? Evolutionist Jack Szostak gaf toe dat 'we niet slim genoeg zijn', maar kon zichzelf er niet toe brengen om te gaan overwegen dat er misschien toch een Schepper achter zit. In plaats daarvan voelde hij zich genoodzaakt om terug te vallen op een mythologisch concept. (Van Dale over een mythe: my∑the (de ~ (m.), ~n/~s) 1 heilig, overgeleverd verhaal van een volk over zijn herkomst en godsdienst 2 [pej.] een als waar aangenomen verzinsel.)
Hoewel het hoogst waarschijnlijk niet de bedoeling is van de betrokken wetenschappers, is dit soort onderzoeken juist een bewijs dat het leven ontworpen moet zijn door een Meester Ontwerper. Ze bewijzen het door hun eigen intelligentie en creativiteit te gebruiken. Laat je niet wijsmaken dat wat hier bereikt wordt ook maar iets van een mogelijke evolutie van molecuul naar mens bewijst.

Bron: News to Note (nr.3), AiG, 25 augustus 2007
[Meer artikelen...]

Genezing op gebed terwijl de arts toekijkt
Geplaatst: 30 augustus 2007

In Redding, CaliforniŽ, gebeuren regelmatig wonderen, rapporteert CBN news. Dat er wonderen gebeuren in speciaal daarvoor georganiseerde samenkomsten is een bekend verschijnsel. Maar Bethel Church in Redding leert haar leden dat wonderen ook buiten de kerkmuren horen plaats te vinden en niet alleen onder de handen van de leiders van de kerk. Bob Perry, een lid van Bethel Church, zei: "Wat er buiten de muren van de kerk gebeurt... dat is wie we zijn."
Perry was bij zijn dochter in het ziekenhuis, toen werd vastgesteld dat zijn pasgeboren kleindochter een gat in haar hart had en dat haar bloed niet goed werd rondgepompt. Het meisje was zes weken te vroeg geboren. Ze stelden de gebedsketen van Bethel Church in werking en in de hele stad waren mensen voor het kindje aan het bidden, terwijl ze zelf ook baden en toekeken hoe de arts een echocardiogram van het hartje maakte. De dokter, die niet gelovig was, riep uit: "Moet je dat zien! Dit hart, het geneest voor mijn ogen." De rapporten van de arts laten voor en na het gebed een duidelijk verschil zien.
Dit is een van de vele voorbeelden die genoemd kunnen worden. Waar mensen geloven dat God nog steeds doet wat we in de Bijbel lezen, gebeuren de meest uiteenlopende wonderen: Kanker, verlammingen, pijnen, doofheid en andere ziekten verdwijnen als sneeuw voor de zon. "We zien dit soort dingen elke dag gebeuren," aldus Perry.

Van Dale zegt over wetenschap: "het systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis verkregen kan worden". Wat is nu eigenlijk wetenschap? In de 'wetenschappelijke wereld' lijkt elke vorm van bovennatuurlijke invloed taboe. Het lijkt wel of alles materialistisch verklaard moet worden. En in zekere zin is dat ook terecht. Het is niet makkelijk om serieus onderzoek te doen naar wonderen (zie het artikel van 16 maart). Het geloof in God is van een andere orde dan de natuurwetenschappen, maar kan ook niet onder dezelfde noemer geschaard worden als bijvoorbeeld toverspreuken en heksendrankjes. Als er een Schepper is en als Jezus Zijn vertegenwoordiger hier op aarde is en als Hij inderdaad de Waarheid is, zoals Hij zei, dan moeten wij met Zijn uitspraken verdere kennis kunnen verkrijgen. De wetenschap dat je gebed een uitwerking heeft en iets doet wat de (materialistische) wetenschap niet kan verklaren, is van een andere orde, maar niet minder waar. Ik denk dat het proces van bidden, geloven, beantwoording op het gebed zien en daaruit lering te trekken om meer kennis te vergaren, een wetenschappelijk verantwoorde benadering is. Al is die wetenschap van een meer persoonlijke aard en niet direct gericht op natuurlijke processen, het heeft blijkbaar wel effect op de natuurlijke processen die ons dagelijks veel ellende en pijn kunnen bezorgen. Het is de wetenschap dat je Hem kunt vertouwen en dat Hij doet wat Hij belooft. Jezus zei: "Als je in Mij blijft en Mijn woorden blijven in jou, vraag wat je maar wilt, en het zal je gegeven worden. Het is ter verheerlijking van Mijn Vader dat je veel vrucht draagt; hieruit zal blijken dat jullie Mijn leerlingen zijn." (Joh.15:7,8) Als dat waar is, kunnen mensen die op Hem vertrouwen inderdaad de dingen verwachten die de 'buiten de kerkgangers' van Bethel Church ervaren.


[Meer artikelen...]

Nieuw onderzoek: Darwins Black Box eindelijk open?
Geplaatst: 27 augustus 2007

De Leidse Universiteit trakteert ons op een artikel waarin de hoop wordt gewekt op een kijkje in de 'Black Box' van Darwin. Al bijna 150 jaar proberen wetenschappers de stellingen van Darwin te bewijzen. Zal het nu eindelijk gaan lukken? Volgens Bertus Beaumont, winnaar van een Veni-subsidie, moet het kunnen.
"Binnen de biologie wordt onderscheid gemaakt tussen de genetische uitrusting van organismen (het genotype) en de functionele en uiterlijke eigenschappen (het fenotype). Het genotype is het 'recept' voor de vorming van het fenotype. 'De evolutietheorie stelt dat de fenotypische eigenschappen van organismen altijd variŽren,' legt Beamont uit. 'De natuur selecteert uit alle varianten de individuen die door een gunstige eigenschap de meeste nakomelingen weten te produceren (natuurlijke selectie). Deze nakomelingen erven de gunstige eigenschap en variŽren zelf ook weer. Op den duur leiden variatie en natuurlijke selectie zo tot evolutionaire verandering.'"
In het artikel wordt al wel eerlijk toegegeven dat er nog "weinig bekend" is over "hoe spontane veranderingen in erfelijk materiaal precies leiden tot nieuwe functionele en uiterlijke eigenschappen". "Beaumont: 'DŠt fenotypes veranderen door mutaties is al langer bekend, maar er is nog weinig onderzocht wťlke veranderingen mogelijk zijn. Er is sprake van een echte black box. Met mijn onderzoek wil ik die black box openen, om uiteindelijk meer te weten te komen over de evolutie van nieuwe eigenschappen.'
Beaumont tracht de relatie tussen genotype en fenotype als een driedimensionale ruimte voor te stellen met twee parallelle vlakken (de genotype-fenotype kaart). Het grootste deel van het artikel is gewijd aan het uitleggen van de werking van die 'kaart'.
(Cursief in aanhalingen in het origineel, vet van mij - AvG)

Het blijkt steeds weer hoe weinig er bekend is over hoe 'evolutie' zou moeten werken; zeg maar gerust: niets. Elke keer moet er gegoocheld worden met visualisaties , woordspelingen en beloften van: "hiermee komen we misschien meer te weten". Ondertussen is er nog geen enkel voorbeeld van spontaan ontstane, nieuwe informatie bekend. Laat staan leven uit levenloze materie. De 'bewijzen' die aangehaald worden zijn allemaal 'micro-evolutie': variaties binnen de (door onze Schepper zo ingenieus ontworpen) soort. We zullen zien of deze meneer nu eindelijk eens wat zinnigs produceert en Darwins Black Box (De zwarte doos van Darwin) weet te kraken. Wij wachten de resultaten van zijn onderzoek met spanning af... De grote fout die echter steeds weer gemaakt wordt is: variaties evolutie noemen (begripsverwarring ) en dan extrapoleren naar een complete stamboom van het leven. Zo maken we van een mug een olifant. Nu in slechts 220.000 generaties! Werkt met onze geheel vernieuwde genotype-fenotype kaart! (batterijen niet meegeleverd).
Er zit gelukkig ook een minder bedenkelijke kant aan de zaak, dat mag gezegd worden. De kennis die vergaard wordt met behulp van dit onderzoek "zou benut kunnen worden in de synthetische biologie, de tak van de biologie die zich bezighoudt met het bouwen van kunstmatige (delen van) organismen. Zo zouden er bijvoorbeeld bacteriŽn gemaakt kunnen worden die afvalstoffen opruimen." "Hier bewijst kennis van de genotype-fenotype kaart zijn praktische nut," besluit Beaumont. Echter, niet zonder eerst eerlijk te bekennen dat het de kunst is om "het genotype van de bacteriŽn zo in te stellen dat ze het gewenste fenotype niet direct weer kwijtraken door evolutionaire processen. Je moet het genotype dus zo kiezen dat een mutatie niet direct tot een ander fenotype leidt."
Dat kunnen we in ieder geval wel zeker weten: natuurlijke selectie (een van die "evolutionaire processen" dus) is in staat om de door ons zo intelligent en zorgvuldig gekozen mutaties weer netjes te wissen uit het genotype. Dat is nog steeds geen opwaartse evolutie, maar behoud van de intelligent ontworpen soort. Best wel moeilijk hoor, om een levend organisme te maken dat goed werkt - en vele generaties lang goed blijft werken - zelfs onder het brute regiem van natuurlijke selectie en consorten. Daar moet je behoorlijk intelligent voor zijn... Bedankt voor deze observatie, meneer Beaumont.


[Meer artikelen...]

Het mysterie van de ultrageconserveerde elementen blijft
Geplaatst: 26 augustus 2007

In 2004 kwamen Gill Bejerano et al1 met het schokkende nieuws dat gedeelten van het DNA van muizen en mensen, die voorheen als 'junk DNA' werden bestempeld, voor 100% gelijk zijn. De grote vraag was: waarom zouden gedeelten van het DNA die niet gebruikt worden bij het bouwen van eiwitten, zo extreem goed bewaard blijven? Er zijn honderden segmenten van 200 basenparen of langer, die totaal niet veranderd zijn en nog eens duizenden gedeelten die 95 tot 99% gelijk zijn. Volgens de theorie van meneer Darwin moest met 'natuurlijke selectie' alle kleine variaties worden 'onderzocht'; waarbij de slechte variaties zouden worden afgewezen en de goede bewaard zouden blijven. Beginnend bij een gemeenschappelijke voorouder, zou elke soort zijn eigen weg gaan en zou uitwisseling van genetisch materiaal uitgesloten zijn. Dezelfde stukken overeenkomstig DNA worden ook gevonden in vogels en vissen. Maar tussen vogels en vissen zou een evolutionaire geschiedenis van 300 miljoen jaar zitten. Waarom is dat DNA dan niet veranderd? De verandering in het DNA zou geleidelijk moeten gaan, maar dat is blijkbaar niet zo. Als dat wel zo zou zijn dan zou de zogenaamde 'moleculaire klok' werken. Vreemd eigenlijk dat de moleculaire klok nog steeds gebruikt wordt om ouderdom te bepalen, zij het dan in combinatie met andere ouderdomsbepalingen. Maar veranderingen in het genetisch materiaal gaan soms heel snel, zelfs gedurende enkele generaties, en in boven beschreven gevallen verandert er over een veronderstelde periode van 300 miljoen jaar (bijna) niets. Een Darwinistische verklaring is dat de gedeelten die bijna niet veranderen erg belangrijk moeten zijn, zodat natuurlijke selectie ze 'beschermt'. Ze zouden dan snel veranderd zijn en daarna geconserveerd. Gek genoeg hebben onderzoeken uitgewezen dat muizen, waarbij deze geconserveerde gebieden worden verwijderd uit het genoom, niet merkbaar anders zijn dan hun niet behandelde soortgenoten. Het is dus schijnbaar niet zo dat deze delen belangrijk zijn voor de overleving van de soort.
Dat was in 2004. Nu komen diezelfde Bejerano en consorten met een artikel in Science, waarin ze vermelden dat die ultrageconserveerde elementen ook nog eens extreem goed worden geselecteerd.2 Het lijkt erop dat de selectie op deze regionen drie keer zo sterk is als op de genen. De reden voor het extreem goed conserveren van deze regionen "blijft een mysterie," zeggen ze. Ze kunnen ook geen verklaring geven waarom natuurlijke selectie veranderingen in deze regionen zou tegenhouden. Waarvoor ze er ook in zitten, volgens het artikel moeten het wel "sterk gefixeerde, functionele elementen" zijn.


1Bejerano et al., "Ultraconserved Elements in the Human Genome," Science, Vol 304, Issue 5675, 1321-1325, 28 May 2004, [DOI: 10.1126/science.1098119].
2Katzman, Kern, Bejerano et al, "Human Genome Ultraconserved Elements Are Ultraselected," Science, 17 August 2007: Vol. 317. no. 5840, p. 915, DOI: 10.1126/science.1142430.

Het had allemaal zo makkelijk moeten zijn. Waar het onderzoeken van fossielen en het vergelijken van lichaamsbouw Darwins verhaal niet konden bevestigen, zouden de genen het verlossende woord spreken. En nu dit weer. De enige manier waarop Darwinezen kunnen voorkomen dat hun verhaal ongeloofwaardig wordt, is te beweren dat evolutie heel snel gaat en dan vasthoudt wat daar uitkomt. Op een of andere manier moet een onintelligent proces allemaal superslimme moleculaire mechanismen hebben uitgevonden, die vervolgens werden vastgelegd als wet van Meden en Perzen: 'deze regionen van het DNA mogen niet meer veranderd worden'. Daarna ondergingen de genomen fantastische niveaus van evolutie, door natuurlijke selectie, waardoor vliegende reptielen, vogels, vliegende zoogdieren en vliegende vissen ontstonden, walvissen, giraffen, pauwen en mensen. En al die tijd dat de genen zulke gigantische veranderingen ondergingen, bleven die speciale regionen bewaard terwijl ze aan alle kanten door natuurlijke selectiekrachten werden belaagd. Het plaatje wordt wel een beetje gecompliceerd voor de Darwinpartij. Het ontwerp van onze Schepper laat uiteindelijk toch geen andere uitleg toe. Evolutionisten hadden voorspeld dat, wanneer de genen zouden worden ontcijferd, we wel een duidelijk patroon van afstamming en een geleidelijke verandering over miljoenen jaren zouden ontdekken. De uiteenlopende groepen zouden duidelijke en voorspelbare verschillen moeten vertonen, maar die hoop is op de klippen gelopen. Dus, beste Darwinieten, zouden jullie weer plaats willen maken voor wetenschappers die de feiten volgen waar ze heen leiden?

Bron: CEH 18 augustus 2007
[Meer artikelen...]

Grootste dinosaurusmassagraf gevonden in Zwitserland
Geplaatst: 24 augustus 2007

Er liggen misschien wel 100 plateosauriŽrs begraven in een massagraf in het Zwitserse dorpje Frick (langs de grens van Duitsland) en de vindplaats is ruim 1,5 km breed, aldus een artikel van Reuters. Het gebied is al tientallen jaren bekend vanwege de plateosauriŽr vondsten, maar het is veel groter dan men dacht. In het artikel staat dat Duitsland nog twee andere grote plateosaurus vindplaatsen heeft. De beesten worden beschreven als vreedzame planteneters die in de buurt van rivierdelta's leefden. Fossielen van plateosauriŽrs komen veel voor in Europa. Er wordt verondersteld dat ze ongeveer 210 miljoen jaar geleden geleefd hebben, in het zogenaamde 'Trias tijdperk'. Ze werden ongeveer tien meter lang, hadden een gewicht van ongeveer een ton en ze leefden waarschijnlijk in kudden.

Het moet wel een rotdag geweest zijn in dinotopia. Weet er iemand een hedendaags voorbeeld waarbij honderden grote beesten zoals olifanten en giraffen in een gebied van 1,5 kilometer begraven werden, terwijl ze vreedzaam aan het grazen waren langs de rivier? Iemand zei eens dat het heden de sleutel is tot het verleden. Daar blijft niet veel van over op deze manier. Of wat dacht je van die vondst van een deel van een plateosaurus, ruim twee kilometer onder de Noordzee? Dat was een diepterecord voor een dinosaurusvondst. LiveScience rapporteerde hierover dat het goed mogelijk is dat daar nog veel meer fossielen begraven liggen. National Geographic News, News@Nature en de BBC hadden het er ook over. Zulke grote beesten die ruim twee kilometer diep in de zeebodem begraven liggen - probeer je dat eens voor te stellen. Als ze inderdaad in rivierdelta's leefden en nu diep onder de zee begraven liggen, wat is er dan in hemelsnaam gebeurd?
Ik heb een voorstel voor een scenario: Genesis 7.

Bron: CEH 15 augustus 2007
[Meer artikelen...]

Die sterrenstelsels groeiden wel heel erg snel...
Geplaatst: 23 augustus 2007
Gewijzigd: 24 augustus 2007

"We hebben geen idee waarom deze sterrenstelsels zo vroeg al zo groot groeiden." Volgens Science Now zijn er aan de rand van het zichtbare universum vijf volledig gevormde sterrenstelsels waargenomen. Dit is niet de eerste keer dat er structuren gevonden worden die volgens evolutionaire standaarden veel te complex of te groot zijn 'voor hun leeftijd' (zoals deze recente voorbeelden: 20 juli, 25 juli en 30 juli, of de 'te oude' diamanten in dit bericht). "De sterrenstelsels, die sterren erg snel vormen, zijn groot voor hun leeftijd, wat betekent dat astronomen wellicht hun huidige ideeŽn over de vorming van sterrenstelsels moeten herzien."
Dit 'herzien' is een gedachte die nogal prominent naar voren komt in het artikel. De eerste sterren werden geacht langzaam te vormen in de eerste sterrenstelsels en "dit proces zou miljarden jaren geduurd moeten hebben." Een team, dat gebruik maakte van gegevens van de Hubbel, Spitzer en Keck telescopen, bevestigde dat deze stelsels zo groot zijn als onze Melkweg en geen kleine delen van een cluster. Giovanni Fazio, van het Harvard-Smithsonian Centrum voor Astrofysica, moest toegeven: "Ik denk dat we nog veel te leren hebben over wat er gebeurt in het vroege universum."

Dit is geen verrassing voor creationisten, wel voor seculiere, in de Big-Bang gelovende kosmologen. We hopen dat astronomen hun huidige ideeŽn zullen herzien, maar als ze echt vooruitgang willen boeken, zullen ze verder moeten kijken dan hun uniformitaristische Big-Bang-neus lang is. Voorbij tijd en ruimte, naar de God die alles maakte.

Bron: CEH 11 augustus 2007
[Meer artikelen...]

Kan leven miljoenen jaren overleven?
Geplaatst: 8 augustus 2007

Toch maar een berichtje tijdens mijn vakantie, want dit kon ik jullie toch niet onthouden: Hoe lang blijven cellen en weefsels goed? Twee recente verhalen geven aanleiding om ernstige vraagtekens te zetten bij ouderdomsbepalingen. Oordeel zelf:
1. Cipressen in Hongarije waarvan wordt verondersteld dat ze acht miljoen jaar oud zijn, zien er nog goed uit. Het hout is niet gefossiliseerd en ook niet in steenkool veranderd, volgens een rapport op Breitbart.com. Alleen de onderste 6 meter van de stammen van de bomen zijn overgebleven. Waarschijnlijk waren ze eens 30 tot 40 meter hoog. Het oorspronkelijke materiaal en de vorm van de bomen is bewaard gebleven, alleen de cellulose (de 'lijm' die het hout bij elkaar houdt) is ontbonden. Daarom vallen de stammen al snel uit elkaar wanneer ze aan de lucht en zonlicht worden blootgesteld. Dat de bomen hun structuur hebben behouden en niet versteend of verkoold zijn, is heel bijzonder.
2. BacteriŽn die begraven waren onder Antarctisch ijs, zijn weer tot leven gewekt, aldus een bericht op de sites van BBC News, Associated Press en National Geographic. Hoe lang zijn ze begraven geweest in dit ijsgraf? De leeftijden worden geschat tussen 100.000 jaar en acht miljoen jaar. Volgens National Geographic moet je jezelf voorstellen dat je wat bacteriŽn in de diepvries stopt, dat je ze miljoenen jaren later ontdooit en merkt dat ze nog leven.
In de artikelen wordt natuurlijk weer niet getwijfeld aan de veronderstelde ouderdom.

Okť evolutionisten, jullie kunnen kiezen: de hoge ouderdom opgeven, of jullie geloofwaardigheid. Jullie zijn in ieder geval al lang niet meer mijn geloof waard. (Ja, ik weet het, zonder hoge ouderdom geen evolutie, maar dat is jullie probleem.)

Bron: CEH 6 augustus 2007
[Meer artikelen...]